วันที่ 15: วันเพ็นเทคอสต์ใหม่

คุณทำสำเร็จแล้ว! จุดจบของการล่าถอยของเรา — แต่ไม่ใช่จุดจบของประทานจากพระเจ้า และ ไม่เคย สิ้นสุดความรักของพระองค์ ที่จริงวันนี้พิเศษมากเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมี การหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งใหม่ เพื่อมอบให้กับคุณ…

อ่านวันที่ 15 ของการพักผ่อนของเรา: วันเพ็นเทคอสต์ใหม่ at ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน Healing, Messages, ตอนนี้คำ.