วาเลเรีย – ในช่วงเวลาสิ้นสุดเหล่านี้

พระแม่ไป วาเลเรียคอปโปนี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2021:

ลูกสาวของฉัน คุณจำสิ่งที่ฉันถามคุณในครั้งแรกที่พูดกับคุณไม่ได้แล้วใช่ไหม ฉันต้องการเตือนคุณลูกสาวของฉัน: ฉันต้องการความทุกข์ของคุณ [1]เช่น “ฉันต้องการข้อเสนอของ [โดยนัย] ความทุกข์ของคุณ” บันทึกของผู้แปล - โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและลูกๆ ของฉันอาจถูกสาปแช่งได้หากมีคนใจดีไม่ช่วยฉันด้วยการถวายความทุกข์ทรมานให้พระบุตรของฉันเพื่อความรอดของพี่น้องที่อ่อนแอที่สุดของพวกเขาและผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามากที่สุด [2]ในโคโลสี 1:24 นักบุญเปาโลเขียนว่า “ตอนนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่ท่าน และในเนื้อหนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังเติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่ในความทุกข์ของพระคริสต์เพื่อร่างกายของพระองค์ ซึ่งก็คือคริสตจักร…” NS ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก อธิบายว่า 'ไม้กางเขนเป็นการเสียสละที่พิเศษเฉพาะตัวของพระคริสต์ ซึ่งเป็น "ผู้ไกล่เกลี่ยคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์" แต่เนื่องจากในร่างที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขา เขามีในทางใดทางหนึ่งที่รวมตัวเองกับทุกคน "ความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนในทางที่พระเจ้ารู้จักในความลึกลับของปัสกา" จึงเสนอให้กับทุกคน พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้ “แบกกางเขน [ของพวกเขา] และตาม [พระองค์]” เพราะ “พระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อ [เรา] ด้วย โดยทรงปล่อยให้ [เรา] เป็นแบบอย่างเพื่อ [เรา] จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์”' (n . 618)
 
ฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่คุณกำลังทุกข์ทรมาน แต่ฉันขอให้คุณอย่าทอดทิ้งฉัน: คุณช่วยฉันได้มาก ฉันต้องการคุณ ดังนั้นจงเดินต่อไปบนเส้นทางที่คุณเริ่มต้นการเดินทางเมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าไม่สามารถรับรองกับท่านได้ว่าตั้งแต่วันนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปและท่านจะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไป แต่ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าในยามทุกข์ข้าพเจ้าจะอยู่ใกล้ท่านมากขึ้นและจะค้ำจุนท่าน คุณจะต้องการวิญญาณอื่นๆ ที่จะช่วยฉันในการอธิษฐาน แต่คุณสามารถเห็นได้ว่ามันยากแค่ไหนในช่วงเวลาเหล่านี้ ดำเนินการต่อ [พหูพจน์จากที่นี่ไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ] ยืนใกล้ฉัน สนับสนุนฉันด้วยคำอธิษฐานของคุณ Cenacles ในช่วงเวลาสิ้นสุดเหล่านี้และฉันรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่เสียใจ
 
วันนี้ฉันขอให้คุณอยู่ใกล้ฉัน: ฉันคือแม่ของคุณ - คุณจะอยู่โดยปราศจากความรักได้อย่างไร? จากนี้ไปจงอธิษฐานและอดอาหาร จงมอบความทุกข์ทรมานของคุณเพื่อความรอดของคนที่คุณรักและพี่น้องที่ไม่เชื่อทั้งหมดของคุณ ฉันรักคุณมาก ๆ; ฉันจะไม่ทิ้งคุณ ในวาระสุดท้ายนี้ ฉันจะอยู่ใกล้คุณมากขึ้น ฉันจะสวดอ้อนวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อพระองค์จะทรงทำให้ความทุกข์ของคุณสั้นลง เวลาจะสิ้นสุดลงและในที่สุดเราจะร่วมยินดีในความรักของพระเจ้า
 
เชื่อฉัน: ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความเมตตาของมาร ฉันอวยพรคุณและจะปกป้องคุณต่อไปในการทดลอง
 

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 เช่น “ฉันต้องการข้อเสนอของ [โดยนัย] ความทุกข์ของคุณ” บันทึกของผู้แปล
2 ในโคโลสี 1:24 นักบุญเปาโลเขียนว่า “ตอนนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่ท่าน และในเนื้อหนังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังเติมเต็มสิ่งที่ขาดอยู่ในความทุกข์ของพระคริสต์เพื่อร่างกายของพระองค์ ซึ่งก็คือคริสตจักร…” NS ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก อธิบายว่า 'ไม้กางเขนเป็นการเสียสละที่พิเศษเฉพาะตัวของพระคริสต์ ซึ่งเป็น "ผู้ไกล่เกลี่ยคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์" แต่เนื่องจากในร่างที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขา เขามีในทางใดทางหนึ่งที่รวมตัวเองกับทุกคน "ความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนในทางที่พระเจ้ารู้จักในความลึกลับของปัสกา" จึงเสนอให้กับทุกคน พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้ “แบกกางเขน [ของพวกเขา] และตาม [พระองค์]” เพราะ “พระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อ [เรา] ด้วย โดยทรงปล่อยให้ [เรา] เป็นแบบอย่างเพื่อ [เรา] จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์”' (n . 618)
โพสต์ใน Messages, วาเลเรียคอปโปนี.