Valeria - ลูก ๆ ของฉันน้อยลงเรื่อย ๆ

“มารีย์ แม่ของเรา” ถึง วาเลเรียคอปโปนี วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022

ขอสันติสุขของพระเยซูอยู่กับคุณเสมอ ฉันแม่ของคุณอยู่กับคุณ: ฉันจะไม่ทิ้งคุณแม้สักครู่ ลูก ๆ ของฉันที่ติดตามฉันมีน้อยลงเรื่อย ๆ แต่ฉัน, มารีย์, พระมารดาของพระศาสนจักรจะไม่ทิ้งคุณไปแม้แต่ครู่เดียว ตอนนี้คุณจะเข้าใจแล้วว่าปีศาจกำลังปล้นเด็กที่อ่อนแอที่สุดของฉัน แต่เขารู้ดีว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเขาเช่นกัน ลูก ๆ ของฉัน จงเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้น อาหารที่ขาดไม่ได้ของคุณ ปราศจากพระองค์เจ้าจะพินาศ ฉันสนิทกับคุณ แต่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เมินฉันและพระเยซู พวกเขาไม่รู้ว่าปีศาจชื่นชมยินดีและกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของมัน ลูกทั้งหลายเอ๋ย เจ้าทราบดีว่าเวลากำลังจะสิ้นสุดลง [1]เช่น. จุดจบของยุคนี้ไม่ใช่โลก ดู The Popes และยุค Dawning แผ่นดินของท่านจะไม่ให้ผลที่ท่านมีมาจนบัดนี้อีกต่อไป ท่านจะขาดแคลนอาหารและทุกสิ่งที่ท่านคิดว่าจำเป็น [2]พระเยซู “จะเกิดแผ่นดินไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและจะเกิดการกันดารอาหาร สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเจ็บท้องคลอด” (มาระโก 13:8) “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามออก ข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตตัวที่สามร้องว่า “มาข้างหน้า” ข้าพเจ้ามองดู มีม้าดำตัวหนึ่ง และผู้ขี่ถือตราชั่งอยู่ในมือ ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเสียงท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น มันกล่าวว่า “ข้าวสาลี XNUMX ปันส่วนมีค่าใช้จ่ายต่อวัน และข้าวบาร์เลย์ XNUMX ปันส่วน มีค่าใช้จ่ายต่อวัน” (วิวรณ์ 6:5-6) —บางทีพี่น้องที่ไม่เชื่อฟังของท่านบางคนจะกลับใจ พระเยซูพร้อมที่จะให้อภัย จงเข้าใกล้พระองค์ผู้ทรงยังจะประทานความช่วยเหลืออันสูงส่งแก่คุณ ฉันอธิษฐานเผื่อคุณและสนับสนุนคุณ อย่าให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้ากลายเป็นเรื่องไม่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้า [3]“ยากจน” เพราะไม่ได้รับแรงอธิษฐานจากฝ่ายผู้เชื่อบนโลก บันทึกของผู้แปล ลูก ๆ ของฉันช่วยฉันด้วย; ฉันคิดถึงคุณมากและคำอธิษฐานที่คุณวิงวอนเพื่อลูก ๆ ของฉันทุกคนที่อยู่ภายใต้การล่อลวงที่โหดร้าย จงกล้าหาญเถิด เพราะความรอดของท่านใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูรักคุณและยังคงพึ่งพาคุณ ฉันอวยพรคุณและสนับสนุนคุณในความยากลำบากของคุณ
พิมพ์ง่าย PDF & Email

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 เช่น. จุดจบของยุคนี้ไม่ใช่โลก ดู The Popes และยุค Dawning
2 พระเยซู “จะเกิดแผ่นดินไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและจะเกิดการกันดารอาหาร สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเจ็บท้องคลอด” (มาระโก 13:8) “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามออก ข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตตัวที่สามร้องว่า “มาข้างหน้า” ข้าพเจ้ามองดู มีม้าดำตัวหนึ่ง และผู้ขี่ถือตราชั่งอยู่ในมือ ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเสียงท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น มันกล่าวว่า “ข้าวสาลี XNUMX ปันส่วนมีค่าใช้จ่ายต่อวัน และข้าวบาร์เลย์ XNUMX ปันส่วน มีค่าใช้จ่ายต่อวัน” (วิวรณ์ 6:5-6)
3 “ยากจน” เพราะไม่ได้รับแรงอธิษฐานจากฝ่ายผู้เชื่อบนโลก บันทึกของผู้แปล
โพสต์ใน เมดจูกอร์เย, วาเลเรียคอปโปนี.