ศัตรูอยู่ภายในประตู

หลังจากหนึ่งปีแห่งการเตือน ชี้ให้เห็นถึงอันตรายและความเสี่ยงต่อมนุษยชาติ คนเฝ้ายามบนกำแพงเตือนว่า “ประตู” ถูกละเมิด และมีคนจำนวนมากในพระศาสนจักรถูกหลอกให้เชื่อว่าการแบ่งแยกสีผิวทางการแพทย์และคำสั่งบังคับ “เพื่อประโยชน์ส่วนรวม” อันที่จริงพวกเขาจะทำลายความดีส่วนรวม 

อ่าน ศัตรูอยู่ภายในประตู ที่ The Now Word 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.