ไอคอนวิดีโอเล่นเด่น

ตอนที่ 10: Fr. Michel Rodrigue - บาปการล่อลวงและคำเตือนที่กำลังจะมาถึง

พระเจ้าพระบิดา:“ พระบุตรของเราจะได้รับการยอมรับถึงการสำแดงพระสิริของพระองค์ที่จะส่องสว่างบนท้องฟ้าและจะไม่มีใครรอดพ้นไปได้”

อ่านเพิ่มเติม