โป๊ปฟรานซิสถวายรัสเซีย

คำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สาม: สวดมนต์อุทิศห้าวันเสาร์แรกและการอุทิศของสมเด็จพระสันตะปาปา

แม่พระฟาติมาบอกเราว่าอะไรจะนำมาซึ่งสันติภาพหรือสงคราม

อ่านเพิ่มเติม

อุทิศตนและครอบครัวของคุณต่อพระมารดาของพระเจ้า

ตั้งแต่พระแม่มารีเดินบนโลกและถือและปลอบโยนพระเยซูทารกภายใต้เสื้อคลุมของเธอศรัทธาเด็ก ๆ ของแมรี่ยังพบที่หลบภัยที่ปลอดภัยในอ้อมแขนและหัวใจของแมรี่

อ่านเพิ่มเติม