หมดเวลา!

คุณพูดว่า“ ทางของพระเจ้าไม่ยุติธรรม!” …“ วิธีของฉันมันไม่ยุติธรรมหรือ? วิธีการของคุณไม่ยุติธรรมหรือ”

อ่านเพิ่มเติม