ไอคอนวิดีโอเล่นเด่น

ส่วนที่ 5: Fr. Michel Rodrigue - คำเตือนความทุกข์ยากและคริสตจักรเข้าสู่สุสาน

นักบุญไมเคิลอัครทูตสวรรค์:“ วันนี้เราสวดอ้อนวอนกับพระมารดาของพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้อัครสาวกในยุคสุดท้ายเป็นขึ้นมา!”

อ่านเพิ่มเติม
ไอคอนวิดีโอเล่นเด่น

ตอนที่ 14: Fr. Michel Rodrigue - ข้อความเกี่ยวกับเทวดาผู้พิทักษ์ของเราที่จะช่วยเรา

พระเจ้าพระบิดา:“ เวลานี้อยู่ที่ประตูของคุณและมีเพียงทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของคุณเท่านั้นที่จะนำทางคุณไปสู่หนทางสู่ที่หลบภัย”

อ่านเพิ่มเติม