Our Lady: Prep (Pt 1)

พระแม่มารีย์กำลังพูดกับเราว่า“ อย่ามองย้อนกลับไป ทิ้งยุคนี้ไปเถอะ หวังว่าจะได้ Triumph ของฉัน…และเตรียมตัวไปกับฉัน”

อ่านเพิ่มเติม