สวรรค์สวน

ตอนที่ 4: คุณพ่อ Michel Rodrigue ดำเนินการโดย St. Padre Pio สู่สวรรค์และพบกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

พระเจ้าพระบิดา:“ ฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าจะปกป้องลูก ๆ ของฉันในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความมืดมิด”

อ่านเพิ่มเติม