เปโดร – กุญแจเท็จ . .

พระแม่แห่งสันติภาพ เปโดรเรจิส ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2022:

ความกล้าหาญลูก ๆ ที่รัก! พระเยซูของฉันคาดหวังมากจากคุณ คุณอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายยิ่งกว่าน้ำท่วม และลูก ๆ ที่น่าสงสารของเรากำลังเดินเหมือนคนตาบอดนำทางคนตาบอด กุญแจปลอม(1) จะไม่เปิดประตูที่แท้จริง ฉันขอให้คุณเป็นชายและหญิงของการสวดมนต์ อย่าให้สิ่งของในโลกนี้พรากคุณไปจากพระเยซูบุตรของเรา ฉันเป็นแม่ที่โศกเศร้าของคุณและฉันต้องทนทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ดูแลชีวิตจิตวิญญาณของคุณ ในชีวิตนี้ไม่ใช่ในชีวิตอื่นที่คุณต้องเป็นพยานต่อศรัทธาของคุณ ฉันรู้จักชื่อคุณแต่ละคนและฉันจะอธิษฐานต่อพระเยซูของฉันเพื่อคุณ กลับใจและแสวงหาพระเมตตาของพระเยซูผ่านศีลระลึกสารภาพบาป อย่าลืม: ชัยชนะของคุณอยู่ในศีลมหาสนิท เดินหน้าปกป้องความจริง! นี่คือข้อความที่ฉันให้คุณในวันนี้ในนามของพระตรีเอกภาพ ขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันรวบรวมคุณที่นี่อีกครั้ง ฉันอวยพรคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน อยู่ในความสงบ
พิมพ์ง่าย PDF & Email

 

 

เชิงอรรถ

  1. ในบริบทของข้อความเหล่านี้ การอ้างอิงอย่างลึกลับถึง "กุญแจเท็จ" น่าจะเป็นการอ้างอิงถึงการแย่งชิงตำแหน่งสันตะปาปาในอนาคต (กุญแจของเปโตร) โดยผู้ต่อต้านพระสันตะปาปาในระหว่างการแตกแยกของคริสตจักรคาทอลิกที่กำลังจะเกิดขึ้น บันทึกของผู้แปล[]
โพสต์ใน Messages, เปโดรเรจิส.