พยานในคืนแห่งศรัทธาของเรา

เราแทบไม่ได้เริ่มต้นการทดลองของพายุลูกนี้ที่จะ “สั่นคลอนศรัทธาของคนเป็นอันมาก” อย่างแน่นอน เราต้องวิงวอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ช่วยให้เรา "ขายหมด" เพื่อพระเยซู เพื่อเงยหน้าขึ้นเหนือฝ่ายโลกและผ่านไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ เราต้องรีบสลัดตัวเองออกจากความไม่แยแสและความขี้ขลาด และตื่นจากการหลับไหลของความสะดวกสบายและวัตถุนิยม เราต้องกลับไปสู่การสารภาพบาป เพื่ออดอาหารและอธิษฐานทุกวัน เราจำเป็นต้องจริงจังกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา… เพราะว่าอุ่นๆ กำลังจะคายออกมา

อ่าน พยานในคืนแห่งศรัทธาของเรา โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.