เวลาเหล่านี้ของมาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้โลกคาทอลิกได้รับความตื่นตระหนกด้วยการเปิดตัวจดหมายที่เขียนโดยพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์โดยระบุว่ากลุ่มต่อต้านพระคริสต์ยังมีชีวิตอยู่ ...

อ่าน เวลาเหล่านี้ของมาร โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.