“เสียชีวิตอย่างกะทันหัน” – คำทำนายเป็นจริง

ถึงเวลาทบทวนสิ่งที่พูดในช่วงสองปีที่ผ่านมา คำทำนายได้รับและกำลังสำเร็จ เราให้ความสนใจหรือไม่? การเรียกร้องความเพียรในกาลปัจจุบันแห่งความทุกข์นี้...

อ่าน "เสียชีวิตอย่างกะทันหัน” – คำทำนายเป็นจริง” โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.