เส้นเวลาของอัครสาวก

ตามไทม์ไลน์ของบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก เราเป็นรุ่นใกล้เคียงที่จะได้เห็นช่วงเวลาของกลุ่มต่อต้านพระคริสต์ ตามมาด้วยยุคแห่งสันติภาพ...

อ่าน เส้นเวลาของอัครสาวก โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, ยุคแห่งสันติภาพ, ช่วงเวลาของการต่อต้านคริสต์.