แช่แข็ง?

คุณรู้สึกหนาวสั่นในความกลัว เป็นอัมพาตในการก้าวไปสู่อนาคตหรือไม่? คำพูดที่ใช้งานได้จริงจากสวรรค์เพื่อให้เท้าฝ่ายวิญญาณของคุณเคลื่อนไหวอีกครั้ง...

เข้าร่วมกับ Daniel O'Connor และ Mark Mallett ในเว็บคาสต์ล่าสุดของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็น "unfrozen" ในช่วงเวลาเหล่านี้... 
 
 

ดู แช่แข็ง?

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ, วิดีโอ.