โรงไฟฟ้า

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ พระเจ้ากำลังขยาย ตามตัวอักษร สายใยแห่งความหวังถึงเราผ่านสารจากสวรรค์... ถึงเวลาที่จะคว้ามัน เข้าร่วม Mark Mallett จาก Countdown และ Daniel O'Connor เพื่อรับฟังข่าวสารอันทรงพลังแห่งความหวังในการดำเนินการ 

 

นาฬิกา

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, วิดีโอ.