ใกล้กับพระเยซูมากขึ้น

มีทางเดียวเท่านั้นที่จะผ่านการทดลองในปัจจุบันและผู้ที่กำลังจะโจมตีทั้งโลก ...

อ่าน ใกล้กับพระเยซูมากขึ้น โดย Mark Mallett ที่ The Now Word

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, การคุ้มครองทางวิญญาณ.