ในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของเรา

ว่าคุณและฉันสามารถฟื้นฟูผู้อื่นในวัฒนธรรมที่ทำลายคุณค่าของมนุษย์ได้อย่างไร...

อ่าน ในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของเรา โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.