Edson Glauber - เวลาสุก

พระแม่ไป เอ็ดสัน เกลอเบอร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2020:

สันติภาพกับหัวใจของคุณ!

บุตรชายของเราหลายคนจะถูกข่มเหง แต่อย่ากลัวสิ่งใด * จงวางใจในความคุ้มครองของพระเจ้าทุกวันเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะช่วยคนที่เชื่อให้รอดด้วยความโง่เขลาของการเทศนา ** หลายคนจะเรียกคุณว่าโง่เขลาและอ่อนแอ แต่โปรดจำไว้ว่าลูกหลานของฉันว่าความเขลาของพระเจ้านั้นฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่าพลังของมนุษย์ พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โง่เขลาในโลกเสมอที่จะทำให้คนฉลาดอับอายและเลือกสิ่งที่อ่อนแอของโลกเพื่อทำให้คนที่อ่อนแออับอาย ผู้ที่ไม่สำคัญที่สุดในโลกนี้ผู้ที่ดูหมิ่นมากที่สุดและผู้ที่ไม่มีใครจะลดคนที่เหลือ [ใครสักคน] ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ใดโอ้อวดต่อหน้าพระองค์

นี่คือเวลาที่คุณจะใช้อาวุธที่มีค่าที่สุดในการต่อสู้ทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ระหว่างความดีกับความชั่ว: ศีลมหาสนิท, พระวจนะของพระเจ้า, ลูกประคำและการถือศีลอด - ทำด้วยความรัก - เป็นการกระทำของการชดใช้และบาปของคุณ บาปของโลก

ซาตานแสดงท่าทางดุร้ายต้องการลดคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์ให้ว่างเปล่าเพราะคุณยอมให้มันโดยไม่ฟังฉันและไม่ดึงดูดความสนใจของฉัน เมื่อใดที่คุณจะตัดสินใจฟังและเชื่อคำพูดของฉันในฐานะแม่ที่มีความกังวลอย่างมากกับความสุขและความรอดนิรันดร์ของคุณ? หัวใจที่ไม่มีที่ติของฉันได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกเนื่องจากความไม่เชื่อการไม่เชื่อฟังและความแข็งกระด้างของหัวใจ

ฟังเสียงของพระเยซูบุตรของฉันลูกน้อยของฉัน: เชื่อฟังการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และทำทุกสิ่งที่พระองค์กำลังบอกคุณผ่านทางแม่ผู้บริสุทธิ์ของเจ้า เขาคือผู้ที่เรียกคุณผ่านฉัน

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพราะนี่คือเวลาก่อนวันที่จะลำบากมากขึ้นด้วยการทดลองที่เจ็บปวดและยิ่งใหญ่กว่าด้วยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสกลายเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คน

มารดาที่ได้รับพรบอกเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ กับฉันแล้วก็พูดกับฉัน:

หลายคนไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการมีอยู่ของโจเซฟคู่สมรสของฉัน *** และพลังแห่งการขอร้องของเขาในยุคปัจจุบันนี้สำหรับศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์และต่อโลก แต่เมื่อความลับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ดวงตาของคนอีกหลายคนจะเปิดออกและพวกเขาจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าขอให้ทุกคนรักและให้เกียรตินักบุญโจเซฟวางตัวท่านไว้ภายใต้เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ของการคุ้มครองบิดาของเขา ดูเถิดเวลานั้นสุกแล้ว แปลงแปลงแปลง!

ฉันอวยพรคุณ!

** หมายเหตุของผู้แปล: ข้อความทั้งหมดนี้ควรเข้าใจในแง่ของ 1 โครินธ์ 1: 20-29 ซึ่งอ้างถึงหรือพาดพิงในหลายที่:

คนที่ฉลาดอยู่ที่ไหน นักเขียนอยู่ที่ไหน? ผู้อภิปรายในยุคนี้อยู่ที่ไหน พระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้สติปัญญาของโลกโง่เขลา เพราะว่าในปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าโดยสติปัญญาพระเจ้าจึงทรงตัดสินใจโดยผ่านความเขลาของการประกาศของเราเพื่อช่วยคนที่เชื่อให้รอด สำหรับชาวยิวเรียกร้องสัญญาณและชาวกรีกที่ต้องการสติปัญญา แต่เราประกาศว่าพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเป็นอุปสรรคต่อชาวยิวและความโง่เขลาต่อคนต่างชาติ แต่สำหรับคนที่ถูกเรียกทั้งชาวยิวและชาวกรีกพระคริสต์ฤทธานุภาพของพระเจ้า สำหรับความโง่เขลาของพระเจ้านั้นฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่ากำลังของมนุษย์ พิจารณาการเรียกของคุณพี่น้องชายหญิงของคุณ: ไม่กี่คนที่คุณฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์ไม่มากที่มีประสิทธิภาพไม่มากที่เกิดขุนนาง แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โง่เขลาในโลกที่จะทำให้คนฉลาดอับอาย พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่อ่อนแอในโลกให้อับอายผู้ที่แข็งแรง พระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่ต่ำและดูถูกในโลกสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อลดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเพื่อว่าไม่มีใครจะโอ้อวดต่อหน้าพระเจ้า (ใหม่รุ่นมาตรฐานแก้ไขฉบับคาทอลิก)

*** อ่าน: เวลาของนักบุญยอแซฟ โดย Mark Mallett

 

* ดู อย่ากลัว! กับผู้ร่วมให้ข้อมูลของเรา
Mark Mallett และศ. Daniel O'Connor:

 

โพสต์ใน Edson และ Maria, Messages.