เอดูอาร์โด – Don't Be Troubled by World News

พระแม่โรซา มิสติกา ราชินีแห่งสันติภาพถึง Eduardo Ferreira วันที่ 8 ธันวาคม 2021 เวลาเที่ยงวัน*:

สันติภาพกับคุณ ลูกที่รักทั้งหลาย ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญท่านสวดอ้อนวอนให้ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากลับใจใหม่ พวกท่านล้วนได้รับพรที่ได้ยินคำเรียกของเราและมาที่สถานบริสุทธิ์แห่งนี้ ที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ อันเป็นที่รัก ด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักที่มีต่อท่าน ข้าพเจ้ามาอีกครั้งเพื่อเชิญท่านร่วมสวดมนต์อย่างจริงใจและครบถ้วน ข้าพเจ้าขออวยพรทุกคนที่อยู่ที่นี่และผู้ที่ละทิ้งการปลอบโยนและประกาศการประจักษ์ของข้าพเจ้าอย่างไม่เกรงกลัว แสงแห่งความรักและความสง่างามจะออกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของฉันถึงพวกคุณทุกคนในวันพิเศษนี้ ฉันรักคุณและนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาปลุกคุณเพื่อเรียกคุณให้กลับใจใหม่ เข็มนาฬิกาไม่หยุดนิ่ง: นับเวลาแล้ว แต่ยังมีเวลาให้เปลี่ยน มีศรัทธาและความกล้าหาญ ข้าพเจ้าขอเชิญท่านสวดมนต์ บำเพ็ญตบะ อภัยโทษ และไม่เสียเวลา หลังจาก Great Sign จะไม่มีเวลาเหลือ [1]การปรากฎตัวหลายอย่าง เช่น การาบันดัล เบทาเนีย และเมดจูกอร์เย พูดถึง “สัญญาณ” หรือปาฏิหาริย์ที่ทำลายไม่ได้ถาวรซึ่งจะถูกทิ้งไว้ที่สถานที่ประจักษ์ ผู้หยั่งรู้คนอื่นๆ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใสจนกว่าจะถึงเวลานั้น มันจะสายเกินไปแล้ว ขอพิจารณา 2 เธสะโลนิกา 2:9-12 ที่พูดถึงสัญญาณปลอมของซาตานที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางมารหรือ 'คนนอกกฎหมาย': “ผู้ที่มาจากอำนาจของซาตานในการกระทำอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างและในหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่โกหก และในการหลอกลวงที่ชั่วร้ายทุกอย่างสำหรับผู้ที่กำลังจะพินาศเพราะพวกเขาไม่ยอมรับความรักแห่งความจริงเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอด ดังนั้น พระเจ้าจึงส่งพลังหลอกลวงมาให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เชื่อคำโกหก เพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยอมรับการกระทำผิดจะถูกประณาม” จะมีแต่น้ำตาและมันจะสายเกินไป จงมีความสุขและสำนึกคุณต่อพระบิดาผู้ทรงทำให้ท่านคู่ควรกับมรดกของวิสุทธิชน ด้วยความรัก ข้าพเจ้าขออวยพรท่านในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์


*หมายเหตุนักแปล: ข้อความที่ได้รับในบริบทของ Hour of Grace ขอให้ทุก ๆ วันที่ 8 ธันวาคมตอนเที่ยงในการประจักษ์ของพระแม่มารี Rosa Mystica ใน Montichiari (อิตาลี) ในปี 1947 ถึง Pierina Gilli (1911-1991) ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของศาสนจักรคือการที่การประจักษ์เหล่านี้ถือเป็น “ประสบการณ์ส่วนตัว” ของผู้ทำนาย แต่ท่านบิชอปแห่งเบรสชา Msgr. Pierantonio Tremolada ยกระดับมหาวิหาร Fontanelle di Montichiari เป็นเขตรักษาพันธุ์ Marian ของสังฆมณฑลในปี 2019 มีการเฉลิมฉลอง Hour of Grace ที่นั่นในวันที่ 8 ธันวาคม 2021 นำหน้าด้วยพิธีถวาย Marian เมื่อวันก่อน ในเซา โฆเซ โดส ปินไฮส์ มีการหลั่งน้ำมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมจากไม้กางเขนในโบสถ์ประจักษ์:

มีการรายงานปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนให้กับมารีย์ในชื่อโรซา มิสติกาทั่วโลก ดู โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.


ในวันที่ 12 ธันวาคม 2021 ถึง Eduardo Ferreira

ลูก ๆ ของฉันในวันนี้ฉันขอเชิญคุณอธิษฐานเพื่อครอบครัวของคุณ เชิญทุกท่านมาอยู่ใต้ผ้าคลุมพรหมจารีของมารดา กุหลาบลึกลับ ราชินีแห่งสันติภาพ ที่รัก โปรดหลบภัยในพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ของข้าพระองค์ และอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่โลกบอกแก่เธอ เชื่อมั่น. เหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ประกาศ วันนี้ ระลึกถึงการประจักษ์ครั้งที่เจ็ดของฉันที่ Ile-Bouchard ประเทศฝรั่งเศสในปี 1947 ให้กับลูกสี่คน** ฉันขอย้ำในที่นี้ว่าสิ่งที่ฉันได้ถ่ายทอดใน l'Ile-Bouchard: อธิษฐานเผื่อคนบาปให้มาก อย่าให้ใจของท่านวิตกกับข่าวโลก ลูกประคำเป็นอาวุธต่อต้านความชั่วร้ายทั้งหมด ด้วยความรัก ฉันอวยพรคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

 


**การประจักษ์ของแมเรียนทั้ง 7 ใน l'Ile-Bouchard ถึง Jacqueline & Jeannette Aubry, Nicole Robin และ Laura Croizon ระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 1947:

https://www.mariedenazareth.com/en/marian-encyclopedia/mary-fills-the-world/europe/france/ile-bouchard-our-lady-of-prayer/
http://www.christendom-awake.org/pages/mary/bouchard/PREFACE.pdf
https://www.ilebouchard.com/histoire/evenement-1947.html (French)

การจาริกแสวงบุญและการสักการะในที่สาธารณะที่เรียก "พระแม่แห่งการอธิษฐาน" ใน l'Ile-Bouchard ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2001 โดย André Vingt-Trois จากนั้นเป็นอาร์คบิชอปแห่งตูร์ (และต่อมาคือปารีส) —บันทึกของผู้แปล

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 การปรากฎตัวหลายอย่าง เช่น การาบันดัล เบทาเนีย และเมดจูกอร์เย พูดถึง “สัญญาณ” หรือปาฏิหาริย์ที่ทำลายไม่ได้ถาวรซึ่งจะถูกทิ้งไว้ที่สถานที่ประจักษ์ ผู้หยั่งรู้คนอื่นๆ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใสจนกว่าจะถึงเวลานั้น มันจะสายเกินไปแล้ว ขอพิจารณา 2 เธสะโลนิกา 2:9-12 ที่พูดถึงสัญญาณปลอมของซาตานที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางมารหรือ 'คนนอกกฎหมาย': “ผู้ที่มาจากอำนาจของซาตานในการกระทำอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างและในหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่โกหก และในการหลอกลวงที่ชั่วร้ายทุกอย่างสำหรับผู้ที่กำลังจะพินาศเพราะพวกเขาไม่ยอมรับความรักแห่งความจริงเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอด ดังนั้น พระเจ้าจึงส่งพลังหลอกลวงมาให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เชื่อคำโกหก เพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยอมรับการกระทำผิดจะถูกประณาม”
โพสต์ใน Eduardo Ferreira, Messages, คำเตือนอภัยโทษปาฏิหาริย์.