Gisella Cardia - อีกไม่นานลูกที่ซื่อสัตย์ของฉันจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าของเราที่จะ จิเซลลาคาร์เดีย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2020:

พี่น้องของฉันขอบคุณสำหรับการรวมตัวกันที่นี่ในบ้านของฉันและในการอธิษฐาน พี่น้องเอ๋ยลูก ๆ ของฉันในขณะนี้ฉันรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากในใจของหลาย ๆ คน อย่ากลัวพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณตรัสว่าจงเป็นชายและหญิงที่มีศรัทธาและไม่มีสิ่งใดมาแตะต้องคุณได้ * ฉันจะเปลี่ยนความกลัวของคุณให้เป็นความกล้าหาญฉันจะเปลี่ยนหัวใจของคุณด้วยหินเป็นหัวใจที่เปิดกว้างฉันจะเปลี่ยนความกังวลเป็นความสงบ แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณมอบความไว้วางใจให้กับฉันอย่างแท้จริง อย่าคิดว่าคุณสามารถเป็นพระเจ้าของตัวคุณเองได้เพราะด้วยวิธีนั้นคุณจะไม่ใช้เส้นทางที่ถูกต้อง แต่จะสิ้นหวังต่อไปเช่นเดียวกับที่ไม่มีฉันและไม่ยอมจำนนต่อฉันคุณจะไม่สามารถบรรลุอะไรได้เลย ไม่ใช่โลกที่จะให้คุณมีชีวิตนิรันดร์ - จำคำพูดเหล่านี้ของฉัน - แต่ฉันมาที่นี่เพื่อให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ลูก ๆ ของฉันกลับมาหาฉัน ตอนนี้สวรรค์และโลกเป็นหนึ่งเดียวกันและในไม่ช้าลูก ๆ ที่ซื่อสัตย์ของฉันจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนนี้ฉันฝากคุณไว้กับพรของฉันในนามของพระบิดาในนามของฉันและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน
 
[* จะเข้าใจในแง่จิตวิญญาณ หมายเหตุของผู้แปล]
พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จิเซลลาคาร์เดีย, Messages.