ลูซ – คุณต้องการอาหารของศีลมหาสนิท

นักบุญ Michael ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2022:

ลูกๆ ที่รักของแม่พระแห่งสายประคำฟาติมา: ในวันฉลองนี้ ข้าพเจ้าขอเรียกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าให้รับการเรียกของพระราชินีของเราให้สวดสายประคำอันศักดิ์สิทธิ์ บากบั่นในการกระทำแห่งศรัทธา ความรัก ความกตัญญู และที่ ในเวลาเดียวกันกับการชดใช้ความผิดที่คนรุ่นนี้ก่อขึ้นต่อกษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ของเรา และต่อพระราชินีและพระมารดาของเรา มนุษยชาติยังคงสะดุดเพราะ "บาเบลภายใน" ที่ครอบงำ [1]cf. Gen 11: 1-9ละทิ้งความสงบเรียบร้อย ความเคารพ รักเพื่อนบ้าน การกุศล และการให้อภัย ความสับสนได้ครอบงำมนุษยชาติ ซึ่งได้ยก "บาเบลภายใน" ของตนขึ้น พองอัตตาของมนุษย์เพื่อให้เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เป้าหมายที่สงบสุข แต่เป็นการครอบงำและอำนาจ

พระราชินีของเรายื่นพระหัตถ์ของพระองค์ต่อจิตใจที่เรียบง่ายและถ่อมตน…. แก่บรรดาผู้รัก “ในวิญญาณและในความจริง”… แก่ผู้ที่แสวงหาความดีส่วนรวมโดยไม่ละเลยมนุษย์ผู้แบกรับบาปและแสวงหาการให้อภัยเพื่อช่วยจิตวิญญาณของตนในการกลับใจ พระราชินีและพระมารดาของเราทรงปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนของพระองค์ได้รับความรอด นั่นคือเหตุผลที่พระนางไปอยู่ท่ามกลางมนุษยชาตินี้ ทรงมีพระหฤทัยที่หวั่นไหวเพื่อให้พวกเขาอ่อนลง คุณต้องการอาหารของศีลมหาสนิท... เป็นเรื่องเร่งด่วนที่คุณจะได้รับอาหารของพระเจ้าด้วยความคารวะและจัดเตรียมอย่างเหมาะสม

ครั้งนี้และเหตุการณ์ต่างๆ กำลังนำคุณเข้าสู่บททดสอบ เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไป จงถวายตัว ให้พร อธิษฐาน เสียสละตนเองเพื่อชดใช้บาปและเป็นเครื่องบูชาสำหรับการกลับใจส่วนตัวของคุณและของพี่น้องของคุณ ลูกของแม่พระ: ด้วยสายประคำศักดิ์สิทธิ์ในมือของคุณ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะมั่นคงในศรัทธา ช่วงเวลานี้เป็นอย่างเด็ดขาด

ความขัดแย้งกำลังคืบหน้าและกองทัพที่มืดบอดโดยความทะเยอทะยานในการพิชิตจะก้าวหน้าโดยไม่คำนึงถึง พวกเขาจะดูหมิ่นคริสตจักร ซึ่งจะต้องปิดเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกดูหมิ่นอีกต่อไป และมนุษยชาติจะถูกเอาชนะด้วยความเจ็บปวดและความรกร้างว่างเปล่า ดังนั้นจงหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพระกายและพระโลหิตของกษัตริย์ของเราและองค์พระเยซูคริสต์

พึงระลึกไว้เสมอว่านางฟ้าแห่งสันติภาพ [2]การเปิดเผยเกี่ยวกับทูตสวรรค์แห่งสันติภาพ: จะมาถึงพร้อมกับราชินีของเรา ท้องฟ้าจะส่องแสงเมื่อมีการประกาศความรักอันมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ชายไม่คู่ควรกับการแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดานิรันดร์ ทูตสวรรค์แห่งสันติภาพคือความหวังสำหรับผู้ที่บากบั่น ปกป้องผู้ถ่อมตนและผู้ถูกกดขี่ และที่พักพิงสำหรับผู้ยากไร้

จงเป็นบุตรธิดาที่แท้จริงของพระราชินีและพระมารดาของเรา อนุญาตให้เธอนำทางและวิงวอนแทนคุณแต่ละคนเพื่อว่าภายใต้การคุ้มครองของเธอ คุณอาจต่อต้านด้วยศรัทธาที่มั่นคงในระหว่างการพิจารณาคดี และเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้ความวิปริตของมาร ในฐานะเจ้าชายแห่งกองทัพสวรรค์ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเพื่อว่าท่านจะเติบโตในศรัทธาเมื่อเผชิญกับการทดลองที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญ

แผ่นดินไหวจะดำเนินต่อไปด้วยแรงที่เพิ่มขึ้น อธิษฐานเผื่อผู้ที่จะประสบผลสำเร็จ

รักราชินีและแม่ของเรา สมบัติของเธอเป็นไข่มุกอันล้ำค่า บูชาเธอ - เธอเป็นพระมารดาของกษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ของเรา พระตรีเอกภาพได้มอบความไว้วางใจในการปกป้องพวกคุณแต่ละคนให้กับพระราชินีและพระมารดาของเราในเวลานี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่รัก จงมั่นคงในศรัทธา รักษาความสามัคคีและความรักฉันพี่น้อง นั่นคือวิธีที่คริสเตียนต้องเป็นที่ยอมรับ - ในความรักฉันพี่น้อง [3]cf. น. 13:35 น. ด้วยกองทัพสวรรค์ของฉันและดาบของฉันอยู่บนที่สูง ฉันปกป้องและอวยพรคุณ

 

Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป
Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป
Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป

 

คำอธิบายของ Luz de Maria

พี่น้อง: ในวันพิเศษสำหรับศาสนาคริสต์และด้วยน้ำเสียงของคำอุทธรณ์นี้จากอัครเทวดามีคาเอลผู้เป็นที่เคารพของเรา เราแสดงให้เห็นความเร่งด่วนของการอยู่ในสถานะของความตื่นตัวทางจิตวิญญาณ – ไม่ใช่เพราะความกลัว แต่ทำงานและการแสดง ภายในพระประสงค์ของพระเจ้า อัครเทวดามีคาแอล นำเราให้มองดูตนเอง ภายในหอคอยบาเบลแห่งความเห็นแก่ตัว ความริษยา ความโลภ ความขุ่นเคือง การจงใจลืมพระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระราชินีและพระมารดาของเรา ทำให้ศัตรูของจิตวิญญาณบุกเข้าไปได้ง่ายขึ้น ภายในมนุษย์และทำให้พวกเขารับใช้ในตำแหน่งของเขา

นี่ไม่ใช่เวลาง่าย… มีกี่คนที่ไม่แยแสกับความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่! เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่เห็นว่าวิญญาณกำลังสูญเสียไปเนื่องจากความสับสนที่เกิดจากอุดมการณ์ที่เข้ามาในศาสนจักรและเนื่องมาจากความไม่แยแสในการต่อสู้กับความชั่วร้าย มีบุตรธิดาของพระเจ้าจำนวนเท่าใดที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและได้มาซึ่งความรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยวิธีที่บิดเบือนความจริง!

พี่น้องทั้งหลาย แม่พระแห่งสายประคำแห่งฟาติมาได้เปิดเผยแก่เราแล้วว่าขณะนี้เรากำลังประสบอะไรในฐานะมนุษย์ เราไม่สามารถซ่อนมันได้ เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถซ่อนความหวังที่มีอยู่ในข้อความของเธอได้: ในที่สุด ดวงใจอันบริสุทธิ์ของผมก็จะได้รับชัยชนะ โดยไม่สูญเสียศรัทธาในการคุ้มครองจากสวรรค์ ในการคุ้มครองมารดาและการคุ้มครองของนักบุญไมเคิลอัครเทวดาและพยุหเสนาของพระองค์ ให้เราเปล่งเสียงของเราและพูดว่า:

พระเจ้าของฉัน ฉันเชื่อ ฉันรัก ฉันหวังว่าและฉันรักพระองค์ ฉันขอการอภัยสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อไม่เคารพไม่หวังและไม่รักคุณ

พระเจ้าของฉัน ฉันเชื่อ ฉันรัก ฉันหวังว่าและฉันรักพระองค์ ฉันขอการอภัยสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อไม่เคารพไม่หวังและไม่รักคุณ

พระเจ้าของฉัน ฉันเชื่อ ฉันรัก ฉันหวังว่าและฉันรักพระองค์ ฉันขอการอภัยสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อไม่เคารพไม่หวังและไม่รักคุณ[4]เทวดาสอนคำอธิษฐานแก่เด็ก ๆ ในฟาติมา บันทึกของผู้แปล

สาธุ

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 cf. Gen 11: 1-9
2 การเปิดเผยเกี่ยวกับทูตสวรรค์แห่งสันติภาพ:
3 cf. น. 13:35 น
4 เทวดาสอนคำอธิษฐานแก่เด็ก ๆ ในฟาติมา บันทึกของผู้แปล
โพสต์ใน ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา, Messages.