ลูซ - จงเป็นบุตรแห่งความรัก . . .

พระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถึง ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา ในวันที่ 21 กันยายน 2022:

ลูกที่รักของพระหฤทัยของฉัน rรับพรของข้าพเจ้าพร้อมกับความปรารถนาของข้าพเจ้าเพื่อทุกคนจะได้เข้าถึงความรู้แห่งความจริง [1]ไอทิม. 2:4. ในฐานะบุตรธิดาของพระเจ้า คุณมีความสามารถในการขอของประทานแห่งปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสิ่งที่ช่วยคุณในโครงการของพระเจ้าและสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับคุณเกี่ยวกับแผนของพระเจ้าสำหรับคุณแต่ละคน พระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมคุณเพื่อที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนใจเลื่อมใส รักษาจิตกุศลที่นำคุณให้รักเพื่อนบ้าน

จงจำไว้เสมอว่าพระบุตรของพระเจ้าตรัสว่า “แต่เมื่อพวกเขามอบเจ้า อย่ากังวลว่าเจ้าจะพูดอย่างไรหรือจะพูดอะไร สิ่งที่คุณจะพูดจะแจ้งให้คุณทราบในขณะนั้น เพราะไม่ใช่คุณที่จะพูด แต่พระวิญญาณของพระบิดาของคุณจะพูดในตัวคุณ” [2]Mt 10: 19-20

ลูกๆ ที่รัก: ชีวิตของคริสเตียนต้องคริสโตเซนทริค… ฉันคือแม่ของคุณ แต่ลูกชายของฉันคือพระเจ้า: ศูนย์กลางของชีวิต คริสเตียนที่แท้จริงมีความเชื่อ: เขาไม่ได้ติดตามลูกชายของฉันเพราะประเพณี แต่เพราะเขารู้จักพระองค์และรักพระองค์ในวิญญาณและความจริง [3]ยน 4:23-24. คริสเตียนดับความกระหายในความรู้เรื่องความรักอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมนุษยชาติ ในความรู้เรื่องธรรมบัญญัติของพระเจ้า ในความรู้เรื่องศีลระลึกและงานแห่งความเมตตา เขาชอบที่จะเจาะลึกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักและความยุติธรรมในเวลาเดียวกัน คริสเตียนที่แท้จริงทำให้ชีวิตของเขาเป็นแบบปฏิบัติที่สม่ำเสมอในหน้าที่ การกุศล การเชื่อฟัง ความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทน และสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อให้ดูเหมือนกับพระบุตรของพระเจ้าของฉัน  

ลูกที่รักของพระหฤทัยของข้าพระองค์ จงตื่นตัวทางวิญญาณเพื่อไม่ให้ท่านสับสน พึงใช้วิจารณญาณในการพูดจะได้ไม่ทำบาป แต่ละคนรู้จักตนเองและรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไร พวกเขาต้องทำงานและปฏิบัติอย่างไร ทำทันที! ลูกของฉันรู้ทุกอย่าง และเจ้าต้องไม่รอช้า ให้ความสนใจเด็ก ๆ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น! บรรดาผู้นำประเทศพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ [4]หมายเหตุสำหรับผู้แปล: ในบริบทของข้อความนี้ “พลังงานนิวเคลียร์” หมายถึงอาวุธนิวเคลียร์, ราวกับว่าพวกเขากำลังพูดถึงการปกป้องของขวัญแห่งชีวิต สำหรับบางคนที่เป็นผู้นำหรือตัวแทนของประเทศต่างๆ ที่พูดถึงการใช้พลังงานนิวเคลียร์  [5]หมายเหตุสำหรับผู้แปล: ในบริบทของข้อความนี้ “พลังงานนิวเคลียร์” หมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ เป็นเรื่องของหลักสูตร

พวกเขาจะทนทุกข์ทรมานเพียงใดที่ทำให้ลูกชายของพระเจ้าของฉันเจ็บปวดด้วยอาวุธนี้จากนรกซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านของประทานแห่งชีวิต! รักษาความสงบและศรัทธาที่จำเป็นโดยไม่ทิ้งร้าง ด้วยความไม่เกรงกลัว จงรู้ต่อไปว่าลูกชายของฉันยังคงอยู่กับคนของพระองค์ นักบุญไมเคิลที่อัครเทวดาปกป้องคุณ และฉันปกป้องคุณโดยไม่หยุดหย่อน 

อธิษฐาน ลูก ๆ ของฉัน อธิษฐาน: โลกจะสั่นสะเทือนทำให้ภูเขาไฟมีกำลังแรงและทำให้ลูก ๆ ของฉันต้องทนทุกข์ทรมาน

อธิษฐานลูก ๆ ของฉันอธิษฐาน: ในส่วนลึกของโลกส่วนหลังถูกทำลายโดยการเคลื่อนที่ของความผิดพลาดของเปลือกโลกซึ่งเร่งการเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง

อธิษฐานลูก ๆ ของฉันอธิษฐาน: โลกตกอยู่ในอันตรายดวงอาทิตย์จะส่งลมสุริยะที่แรง [6]การเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมแสงอาทิตย์:, ส่งผลกระทบต่อวิธีการสื่อสาร.

เด็ก ๆ หยุดและดูว่าน้ำกำลังฟาดแผ่นดินในขณะนี้อย่างไร ดวงอาทิตย์ส่งความร้อนออกไปด้วยแรงที่มากขึ้น ไฟลามในหลายประเทศ ลมพัดแรงขึ้น และพื้นดินยังคงจมอยู่ในที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ในฐานะแม่ของมนุษยชาติ ฉันต้องคอยเตือนลูกๆ อยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้พวกเขาเจ็บปวด ข้าพเจ้าเฝ้ามองดูท่าน ปกป้องท่าน และวิงวอนแทนท่านต่อหน้าพระบุตรอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงลดเหตุการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างลง  

ลูกๆ ของฉันบางคนที่อาศัยอยู่บนโลกจะอพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังอเมริกาใต้ เพื่อค้นหาความคุ้มครอง โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ คุณต้องรู้ว่าดินแดนแห่งพระพรต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ล่วงหน้า จงเป็นบุตรแห่งการบูชาต่อหน้าศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งแท่นบูชา พระบุตรของพระเจ้าของฉันได้ยินคำอธิษฐานที่ถวายด้วยใจที่สำนึกผิดและตอบแทนคำอธิษฐานเหล่านั้นเพื่อเป็นพรแก่มวลมนุษยชาติ อธิษฐาน ถวายตัว เตรียม; ให้เป็นพระพรแก่พี่น้องของท่าน ให้สิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจของคุณ

เด็กๆ ที่รัก Katechon ทนทุกข์ และผู้เชื่อต่างร่ำไห้และรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนสัญญาณอันเลวร้ายนี้ โดยไม่สูญเสียศรัทธา ไปข้างหน้า สวดอ้อนวอน ชดใช้ ถวายและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นพี่น้องกัน

ฉันปกป้องคุณ: เสื้อคลุมของฉันปกคลุมคุณเพื่อไม่ให้ใครเห็น ฉันรักคุณ.

 

วันทามารีย์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด ตั้งครรภ์ปราศจากบาป

วันทามารีย์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด ตั้งครรภ์ปราศจากบาป

วันทามารีย์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด ตั้งครรภ์ปราศจากบาป

 

คำบรรยายโดย ลุซ เดอ มาเรีย

พี่น้องทั้งหลาย: พระมารดาของเราทรงเตือนเราในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจว่าเรากำลังจะไปหาพระบุตรของพระนาง หากเราเป็นผู้สังเกตกฎแห่งความรักเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด เพราะหากเราปฏิบัติตามกฎนี้ ส่วนที่เหลือจะเป็น เพิ่มให้กับเรา (มธ. 6:23) มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกกี่เหตุการณ์ที่กำลังใกล้เข้ามา และเราได้รับคำเตือนเพื่อเราจะได้เติบโตในศรัทธาและปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรา!

พี่น้องทั้งหลาย ในการเรียกนี้ พระมารดาของเราเตือนเราเกี่ยวกับ Katechon ที่นักบุญเปาโลกล่าวถึงในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ใน 2 เธสะโลนิกา 3:13-XNUMX ข้าพเจ้าขอเชิญท่านใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์นี้

สาธุ

พิมพ์ง่าย PDF & Email

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 ไอทิม. 2:4
2 Mt 10: 19-20
3 ยน 4:23-24
4, 5 หมายเหตุสำหรับผู้แปล: ในบริบทของข้อความนี้ “พลังงานนิวเคลียร์” หมายถึงอาวุธนิวเคลียร์
6 การเปิดเผยเกี่ยวกับกิจกรรมแสงอาทิตย์:
โพสต์ใน ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา, Messages.