Medjugorje - เป็นสักขีพยานความรัก

พระแม่มารี ราชินีแห่งสันติภาพสู่มาริจา หนึ่งใน Medjugorje ผู้มีวิสัยทัศน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2023:

ลูก ๆ ที่รัก! ข้าพเจ้ากำลังเรียกท่านให้ไปสู่ธรรมชาติและอธิษฐานขอให้องค์ผู้สูงสุดตรัสกับใจของท่าน และให้ท่านรู้สึกถึงพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นสักขีพยานในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อสรรพสิ่งทั้งปวง ฉันอยู่กับคุณและขอร้องให้คุณ ขอบคุณที่ตอบรับการโทรของฉัน

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน เมดจูกอร์เย, Messages.