Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi

UBawo weCawe uLactantius wawubiza ngokuba “kukuphanga okuqhelekileyo”. Esi sisimbuku sezinto ezikhomba kuzo zonke iintloko-ndaba namhlanje: Ubuqhophololo obukhulu ekupheleni kwesi sizukulwana - i-neo-Communist ithatha indawo phantsi kwe-"environmentalism" kunye "nezempilo". Ewe, obu bubuxoki kwaye uSathana "nguyise wobuxoki". Konke oku kwaprofetwa kwiminyaka engama-2700 eyadlulayo kwaye mna nawe siyaphila ukuze sikubone. Uloyiso luya kuba lolukaKrestu emva kwale mbandezelo inkulu...

funda Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi NguMark Mallett kwi- ILizwi ngoku.

exhonyiweyo Abaxhasi bethu, imiyalezo, Ixesha le-Anti-Christ.