Kutheni uMarco Ferrari?

Ngo-1992, uMarco Ferrari waqala ukudibana nabahlobo bakhe ukuba bathandaze kwiRosari ngokuhlwa kwangoMgqibelo. Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 26 weva ilizwi lisithi "Nyana, bhala!" "Marco, nyana wam, musa ukoyika, ndingumama wakho, ndibhalele bonke abantakwenu noodadewenu". Uhlelo lokuqala luka "Umama woThando" njengentombazana eneminyaka eli-1994-15, lwenzeka ngoJulayi 16; Kunyaka olandelayo, uMarco waphathiswa imiyalezo yabucala ngoPopu John Paul II kunye noBhishophu waseBrescia, awayidlulisela ngokufanelekileyo. Ubuye wafumana iimfihlo ezili-1994 ngokubhekisele kwihlabathi, i-Italiyane, ii -apparitions emhlabeni, ukubuya kukaYesu, iBandla kunye neMfihlo yesiThathu yeFatima.

Ukusukela ngo-1995 ukuya ku-2005, uMarco wayene-stigmata ebonakalayo ngelixa ebolekwe kwaye waphinda wadibana nePastion yeNkosi ngolwesihlanu olungileyo. Ezinye izinto ezingachazwanga ngokwenzululwazi ziye zajongwa eParatico, kubandakanywa nokuqhekeka komfanekiso we "Umama wothando" phambi kwamangqina ali-18 ngo-1999, kunye nemimangaliso emibini yobukhenkethi ngo-2005 nango-2007, eyesibini isenzeka induli ye-apparition enabantu abangaphezu kwe-100. Ngelixa kusungulwe ikhomishini yophando ngo-1998 nguBishophu waseBrescia Bruno Foresti, Icawe ayikaze ithathe isikhundla ngokusemthethweni kwizicelo, nangona iqela lomthandazo likaMarco livunyelwe ukuba lihlangane kwicawa ese-diocese.

UMarco Ferrari ubeneentlanganiso ezintathu noPopu John Paul II, ezintlanu noBenedict XVI kunye ezintathu noPapa uFrancis; ngenkxaso yeCawa esemthethweni, umbutho weParatico useke uthungelwano olubanzi lwamazwe aphesheya lwe- “Oase of the Mother of Love” (izibhedlele zabantwana, izindlu zeenkedama, isikolo, uncedo lweqhenqa, amabanjwa, iziyobisi iziyobisi…). Isibhengezo sabo sisandula ukusikelelwa nguPopu uFrancis.

UMarco uyaqhubeka nokufumana imiyalezo ngeCawa yesine yenyanga nganye, umxholo wayo ungaguquki kakuhle neminye imithombo yesiprofetho ethembekileyo.


Inkcukacha ezithe vetshe: http://mammadellamore.it/inglese.htm
http://www.oasi-accoglienza.org/

Imiyalezo evela kuMarco Ferrari

UMarco -Umtyholi uyakhula ngokukhululeka ngokuchasene nemiphefumlo

UMarco -Umtyholi uyakhula ngokukhululeka ngokuchasene nemiphefumlo

Ubumnyama namathunzi ade ayenza mnyama iBandla eliNgcwele.
Funda Okuninzi
UMarco - Uthando, inceba noxolo lukaYesu

UMarco - Uthando, inceba noxolo lukaYesu

Zise kubantakwenu ababandezelekileyo emzimbeni nasemoyeni.
Funda Okuninzi
UMarco - Amafu aMnyama ngoku aphezu kwakho

UMarco - Amafu aMnyama ngoku aphezu kwakho

Zinikeleni ezandleni zikaBawo!
Funda Okuninzi
UMarco-Yiba zizixhobo zothando

UMarco-Yiba zizixhobo zothando

Thandanani ngokuhlala nixolelana.
Funda Okuninzi
UMarco – ICawa isengozini enkulu

UMarco – ICawa isengozini enkulu

Ukudideka akusayi kuphumelela kwaye imikhosi yobubi ayiyi koyisa
Funda Okuninzi
UMarco - Ngena ebomini bam, Nkosi

UMarco - Ngena ebomini bam, Nkosi

Mamkeleni uYesu, bantwana.
Funda Okuninzi
UMarco-Phila Ubomi Bakho Ngothando

UMarco-Phila Ubomi Bakho Ngothando

Ukuba ufuna ukukhanya ehlabathini, thandaza.
Funda Okuninzi
UMarco - Yibani nomthandazo, bantwana bam!

UMarco - Yibani nomthandazo, bantwana bam!

Bamba ezandleni zakho itotshi yokholo...
Funda Okuninzi
UMarco - Yiba ungaguquguquki

UMarco - Yiba ungaguquguquki

Yiba ngamangqina omthandazo kunye nesisa.
Funda Okuninzi
UMarco - Phila iVangeli eNgcwele

UMarco - Phila iVangeli eNgcwele

Thandazela uloyiso lweNtliziyo yam Engaguqukiyo.
Funda Okuninzi
UMarco - Yamkela uMoya oyiNgcwele

UMarco - Yamkela uMoya oyiNgcwele

Njengoko uBawo endithumile mna, nam ndiyanithuma nina.
Funda Okuninzi
UMarco Ferrari-Phila imisebenzi yenceba

UMarco Ferrari-Phila imisebenzi yenceba

Buyelani niphile njengamaKristu okuqala.
Funda Okuninzi
UMarco - UMtyholi unomsindo

UMarco - UMtyholi unomsindo

Thandazani ukuba uxolo lube noloyiso.
Funda Okuninzi
UMarco-Beka uloyiko lwakho entliziyweni yam

UMarco-Beka uloyiko lwakho entliziyweni yam

Ndifumana yonke into!
Funda Okuninzi
Marco-Sebenzisa iZipho zakho ukuze unciphise ukubandezeleka

Marco-Sebenzisa iZipho zakho ukuze unciphise ukubandezeleka

Thandazela abo bashiyiweyo ...
Funda Okuninzi
Marco-Yiba sisipho kubo bonke

Marco-Yiba sisipho kubo bonke

... ngokunikela ngobomi bukaYesu kuwe kwabanye.
Funda Okuninzi
Marco -Iintsika zoBomi boMoya

Marco -Iintsika zoBomi boMoya

Umthandazo kunye nothando, ke ukholo lunokunyaniseka.
Funda Okuninzi
UMarco-Amagama ambalwa

UMarco-Amagama ambalwa

... kunye nobungqina obungaphezulu.
Funda Okuninzi
UMarco-Bonke babizelwe ukuGuquka

UMarco-Bonke babizelwe ukuGuquka

Eli lixesha lokushiywa ngokupheleleyo.
Funda Okuninzi
UMarco-NdinguMama wothando

UMarco-NdinguMama wothando

Yenza imisebenzi yekhonkrithi yothando kunye nothando.
Funda Okuninzi
U-Eduardo-Xolelanisa noMmelwane wakho

U-Eduardo-Xolelanisa noMmelwane wakho

Ukungaxoleli kunika umtyholi ithuba lokuvula.
Funda Okuninzi
UMarco-uYesu uyakukuguqula

UMarco-uYesu uyakukuguqula

... ukuba uMamkela ngomthandazo nothando lwenene.
Funda Okuninzi
Marco - UThixo Ngaphezu Zonke Izinto

Marco - UThixo Ngaphezu Zonke Izinto

Yibani ngabapostile boThando noThando!
Funda Okuninzi
UMarco Ferrari -Khetha ukuba ngubani omele ukulandela

UMarco Ferrari -Khetha ukuba ngubani omele ukulandela

Landela uYesu kukhetho lwakho.
Funda Okuninzi
UMarco Ferrari -Buyela kwiiMvelaphi zoKholo

UMarco Ferrari -Buyela kwiiMvelaphi zoKholo

Ukulwa, kula maxesha amnyama ...
Funda Okuninzi
UMarco Ferrari -Ukuthanda uYesu

UMarco Ferrari -Ukuthanda uYesu

Mthande kwabo bahlupheka emzimbeni kunye nomoya.
Funda Okuninzi
UMarco Ferrari-Amaxesha amaNzima ayasondela

UMarco Ferrari-Amaxesha amaNzima ayasondela

Kuyakubakho iyantlukwano enkulu noxinzelelo eCaweni.
Funda Okuninzi
exhonyiweyo Kutheni le nto imboni?.