Kutheni uMartin Gavenda?

Ukulandela iTurzovka (1958-1962) kunye neLitmanova (1990-1995), ilali yaseDechtice yindawo yesithathu yokubonakala eSlovakia, apho iziganeko ezingachazwanga ngokwesayensi zaqala ngoDisemba 4, 1994. Endleleni egodukayo ukusuka kwiCawa leMisa, abantwana abane Ukuthetha ngokuya kuthandaza umnqamlezo wasekhaya eDobra Voda xa omnye wabo wabona ilanga lijikeleza kwaye litshintsha umbala. Bebona ukuba lo ingangumqondiso, abantwana baqala ukuthandaza iRosari. UMartin Gavenda - ngubani oza kuba ngumboni oyintloko weembonakalo - wabona ukukhanya okumhlophe kunye nomntu obhinqileyo owathi wayefuna ukumsebenzisa kwizicwangciso zikaThixo. Ekubonakaleni komfazi olandelayo, abantwana bafefa lo mfanekiso ungaqondakaliyo ngamanzi asikelelweyo, becinga ukuba isenokuba yidemon, kodwa lo mfazi akazange anyamalale. Izibhengezo zaqhubeka eDobra Voda, emva koko eDechtice, apho abanye abantwana nabo baqala ukufumana imiyalezo. Nge-15 ka-Agasti ka-1995, umfazi wazichaza njengoMariya, uKumkanikazi woNcedo.

Imixholo ephambili yemiyalezo evela eDechtice, eqhubeka unanamhla, ngokufanayo iyafana naleyo ifunyenwe kwezinye iisayithi ezibonakalayo ezibonakalayo kumashumi eminyaka akutshanje. Babonisa inzame zikaSathana zokutshabalalisa iBandla kunye nehlabathi liphela kunye nonyango olunikezwe yiZulu: iisakramente, iRosari, ukuzila ukutya kunye nokuhlawulwa kwamatyala awenziwe kwiintliziyo zikaYesu noMariya, indawo yokubalekela kunye "netyeya" yabanyanisekileyo amaxesha.

Abantwana bamkelwa basikelelwa nguMgr Dominik Toth we-archdiocese yaseTrnava-Bratislava, apho kwaqhutywa khona uphando olusemthethweni ngo-Okthobha 28, 1998. .

Imiyalezo evela kuMartin Gavenda

UMartin-Khusela imiphefumlo yakho…

UMartin-Khusela imiphefumlo yakho…

...ngomthandazo onyanisekileyo nangokholo olunyulu.
Funda Okuninzi
UMartin-iRosari yakho sisitya

UMartin-iRosari yakho sisitya

Unesidingo esikhulu sokuthandaza yonke imihla ukuze uxhathise ukonakala kwehlabathi.
Funda Okuninzi
UMartin-Hlala ufihliwe kwiintliziyo zethu

UMartin-Hlala ufihliwe kwiintliziyo zethu

Hlala uthembekile kwiimfundiso zoNyana wam nakwiSiko eliNgcwele lamaKatolika
Funda Okuninzi
UMartin-Intlakohlaza eNtsha iza Kutyatyamba kwiCawa eNgcwele yamaKatolika

UMartin-Intlakohlaza eNtsha iza Kutyatyamba kwiCawa eNgcwele yamaKatolika

UMoya oyiNgcwele uya kuhla aze amhlaziye.
Funda Okuninzi
UMartin-Abaninzi Badiniwe, Bonzakele kwaye bayagula….

UMartin-Abaninzi Badiniwe, Bonzakele kwaye bayagula….

...Funa ukuphiliswa kwiSakramente yoXolelwaniso kunye neeSakramente eziNgcwele.
Funda Okuninzi
UMartin – Uza kuMthendeleko kwisono esiseNgcwabeni

UMartin – Uza kuMthendeleko kwisono esiseNgcwabeni

Bavumele baguquke ngelixa benexesha.
Funda Okuninzi
UMartin-Thandaza iRosari ngokuzinzile

UMartin-Thandaza iRosari ngokuzinzile

Khuthazwa ngumzekelo wabaNgcwele.
Funda Okuninzi
UMartin - Ukulwa nobuxoki

UMartin - Ukulwa nobuxoki

Isikizi liyasasazeka kulo lonke ihlabathi.
Funda Okuninzi
UMartin - Wena Othembekileyo

UMartin - Wena Othembekileyo

...zigqunywe lukhuselo lwam olunamandla.
Funda Okuninzi
UMartin - Thandazela abefundisi

UMartin - Thandazela abefundisi

...abathotyiweyo, abacinezelweyo nabatshutshiswayo.
Funda Okuninzi
UMartin - Intshabalalo enkulu iqale

UMartin - Intshabalalo enkulu iqale

Ngumzabalazo wokugqibela wokholo lwenene lwamaKatolika.
Funda Okuninzi
UMartin - iintliziyo ezimbini ezibuhlungu

UMartin - iintliziyo ezimbini ezibuhlungu

... kuba akukho nguquko yaneleyo.
Funda Okuninzi
UMartin - Izibophelelo zobukhoboka

UMartin - Izibophelelo zobukhoboka

Balekela kukhuseleko lwam ngokuzithemba nangakumbi.
Funda Okuninzi
UMartin - UMoya oyiNgcwele uya kugubungela iintsapho

UMartin - UMoya oyiNgcwele uya kugubungela iintsapho

Balekela kukhuseleko lwam olunamandla.
Funda Okuninzi
exhonyiweyo Kutheni le nto imboni?.