UAngela - Funda iLizwi likaThixo

Inenekazi lethu leZaro ukuba Angela ngo-Okthobha 8, 2020:

Ngokuhlwa nje, uMama uvele enxibe ezimhlophe zonke; imiphetho yelokhwe yakhe yayiyeyegolide. Umama wayesongelwe ngengubo enkulu emhlophe, ngokungathi yenziwe ngeqhiya eethe-ethe kakhulu kwaye igcwele ubukhazikhazi. Ingubo enye ikwagqume nentloko. Umama wayesonge izandla ethandaza kwaye ezandleni zakhe kukho irosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, efikelela phantse ezantsi ngeenyawo zakhe. Iinyawo zakhe zazize kwaye zabekwa kwiglobhu. Makabongwe uYesu Kristu.
 
Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ukuba ngokuhlwa niphinde nibe apha kwihlathi lam elisikelelweyo ngolu suku ndithandwa kangaka. Bantwana bam, ndiyanithanda, ndinithanda kakhulu kwaye owona mnqweno wam kukunisindisa nonke. Bantwana bam, ndikhona kwakhona ngenceba kaThixo enkulu: ndilapha ngothando lwakhe olukhulu. Bantwana bam, umhlaba uya usiba namandla ngenxa yobubi. Bantwana abancinci, kufuneka nimazi kakuhle uThixo, kuba kungoko kuphela eninokusindiswa, ngelishwa ayinguye wonke umntu omaziyo uThixo, kodwa niyaphazanyiswa bubuhle bobuxoki obuboniswa lihlabathi. Bantwana abathandekayo, uThixo kufuneka athandwe yonke imihla, kwaye ngale ndlela uya kuba nakho ukumazi. Uninzi lucinga ukuba ngomthandazo nangeMisa eNgcwele yemihla ngemihla kuphela banokumazi uThixo; Uyaziwa ngokuqinisekileyo kwaye wadibana naye kuba uyaphila kwaye uyinyani kwi-Ekaristi; kodwa uThixo kufuneka ukuba aziwe eziBhalweni nangokunyamezela okukhulu. [1]“Ukungazi iZibhalo kukungamazi uKristu.” —St. UJerome, inkcazo ngomprofeti uIsaya; Nn. 1. 2: I-CCL 73, 1-3
 
Bantwana bam, uThixo uluthando, ungatsho njani ukuba uyamthanda uThixo xa ungabathandi abantakwenu? UThixo uluthando olungenamda. Bantwana abathandekayo, ndiyanicela kwakhona ukuba nithandane. Le yimithi yam ebusisiweyo, kwaye ukuba ndikubiza apha, kungenxa yokuba ndifuna ngokuthe ngcembe uvule iintliziyo zakho kwaye ufunde ukumazi ngakumbi uThixo. Bantwana bam, ngokuhlwa kwakhona ndiyanimema ukuba nithandazele iBandla lam endilithandayo kunye nabo bonke oonyana bam [ababingeleli] abanyuliweyo nabathandwayo ndim. Bantwana, iCawe isengozini enkulu: ndicela nithandaze ukuze iMagisterium eyiyo yeCawe ingalahleki.
 
Emva koko ndathandaza kunye noMama kwaye ekugqibeleni wasikelela, kuqala kubefundisi, kwaye ke bonke abahambi ngezonqulo nabo bonke abo bazincomileyo kwimithandazo yam.
 
Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
 

Imihlathi

Imihlathi

1 “Ukungazi iZibhalo kukungamazi uKristu.” —St. UJerome, inkcazo ngomprofeti uIsaya; Nn. 1. 2: I-CCL 73, 1-3
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.