UFr. UMichel - uSathana, ngokusebenzisa iipopi zakhe ezilawula ihlabathi, ufuna ukukugonya ngetyhefu yakhe

UThixo uYise uku Fr. UMichel Rodrigue on Ubusuku boMthendeleko woMama oNgcwele oyiNtombikazi kaMariya ngoDisemba 31, 2020:

Unyana wam, wYenza into endiyithethayo entliziyweni yakho. 

Ubumnyama obukhulu bugubungele umhlaba, kwaye ngoku lixesha. USathana uzakuhlasela umzimba wabantwana baM endibadaleyo ngokomfanekiselo wam nangokufana nam. Ukusukela ekuqaleni, kungoku kwaye eLizwini ukuba uluntu lufumene kwaye lusafumana ubukho. Emva kokuwa kokuqala kwesibini sokuqala, kuphela nguNyana wam Oyintanda onokukubuyisela, ngedini lakhe emnqamlezweni, ukufana kwam, owawulahlekile. Ngamanzi aphilileyo aphuma ngaphandle kwentliziyo yaKhe, wavumela ukuba kuphume umthombo weSakramente owenza ukuba ube kunye naye kunye nam. USathana ufuna ukwaphula imizimba yenu, eziziitempile zoMoya oyiNgcwele: UMoya wam wothando ohleli kuni. 

USathana, ngokusebenzisa oonodoli bakhe abalawula umhlaba, ufuna ukukunika ityhefu yakhe. Uya kuyityhala intiyo yakhe nxamnye nawe ukuya kwinqanaba lokunyanzelwa elingayi kuthathela ingqalelo inkululeko yakho. Kwakhona, uninzi lwabantwana baM abangakwaziyo ukuzikhusela bayakuba ngabafeli-nkolo bokuthula, njengoko bekunjalo kwabangcwele abamsulwa. Yile nto ibisenziwa nguSathana kunye neqela lakhe. Ndilumkisa wena, bonke abantu abathembekileyo kunye nawo wonke umntu onentando elungileyo, kule ngqungquthela yokuzalwa kukaNyana wam emhlabeni. Namhlanje, kuMthendeleko obusisiweyo woMama oyiNtombikazi kaMariya, okhethwe phakathi kwabo bonke abafazi, ixesha liqala lobutshaba phakathi kwenzala yakhe kunye nenyoka yakudala, onguMtyholi noSathana.[1]cf. IGenesis 3:15; ISityhilelo 12: 1, 10, 17 Ngenxa yokuba ukuNyana wam, uYesu, ngoBhaptizo lwaKhe olungcwele, uyinzala yakhe, inzala yakhe. Nina nonke ningoonyana beNtombi yam, ekhethiweyo phakathi kwabafazi bonke: iNtombikazi enguMariya. Ungumama wakho.

Umhlambi omncinci, ungoyiki. Ndiza kukunceda. Ngexesha elililo kuya kuza ubuqaqawuli boNyana wam, uYesu, ngenxa yoloyiso lwentliziyo engafezekanga yentombi yam kunye noMama wakho osikelelweyo kaMariya!

UYihlo okuthandayo!

 


Umyalezo ongentla awuwedwa "kwisivumelwano sokuprofeta." Oku kulandelayo kwanikwa NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Okthobha 8th, 2015:

Bangaphi abantu, mangaphi amadoda endiwava etyhola uNyana wam ngezifo zabo okanye ukubulawa kwabantu okusenzeka kwiintsapho zabo, kwaye baya kumsola kwaye bamcekise nangakumbi! Le ikratshi uSathana ngokwakhe alifaka ngaphakathi kwemiphefumlo ukuze bamthiye uNyana wam kwaye bajoyine izintlu zikaSathana, obeke inqanaba lomchasi kristu. Bantwana abaziintanda: inzululwazi esetyenziswe gwenxa iphumelele ekungeneni kwimizi-mveliso yamayeza ukuze le yokugqibela inokuba nobuganga bokwenza izitofu ezingcoliswe ziintsholongwane ukuze zizise ukufa okanye isifo ebantwini. Kwenzeka njani ukuba abantwana bam bondle kwaye baya kuqhubeka besondla inkunkuma apho amazwe amaninzi anqwenela ukuphelisa uninzi lwabemi behlabathi? … Wena ulingo olukhulu lwamashishini amakhulu okutya. Musa ukuvumela; imizimba yenu ziitempile zikaMoya oyiNgcwele kwaye kufuneka niyikhusele kwaye niyikhathalele, kungekuphela ngokuziphatha okuhle kobuKristu, kodwa nangokutya ngokufanelekileyo nangempilo.

Umyalezo ovela kwiNtombi Enyulu kaMariya NguLuz de Maria de Bonilla NgoJanuwari 14th, 2015:

Funda, zilungiselele, ujonge kwaye wazi ukuba yintoni okholelwa ukuba ikude okanye ayinakwenzeka ukuba iqondwe ngumntu. Zondle ngolwazi; Unetyhefu kancinci kwaye ngaphandle kokwazi kwakho, kungekuphela ngezinto ozityayo, kodwa nangeendlela zokugonya ezilungiselelwe iilebhu ezinenjongo kuphela yokubangela ukugula okunzima emzimbeni womntu ukuze kupheliswe.

Cinga oku kungasentla ngokukhangela kwizilumkiso zesiprofeto se-Holy Pontiffs:

Isayensi inokuba negalelo elikhulu ekwenzeni umhlaba kunye noluntu lube ngabantu ngakumbi. Ukanti inokutshabalalisa uluntu nehlabathi ngaphandle kokuba ilawulwa yimikhosi engaphandle kwayo. -BENEDICT XVI, Ileta Encyclical, Thetha uSalvi, n. I-25

Ukuba uThixo kunye neenqobo zokuziphatha, umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, uhleli ebumnyameni, ke zonke ezinye “izibane”, ezibeka ezo zinto zingakholelekiyo kwezobuchwephesha kuthi, ayisiyiyo inkqubela phambili kuphela kodwa ikwayingozi ebeka thina nehlabathi emngciphekweni. -UPOPE BENEDICT XVI, I-Easter Vigil Homily, Epreli 7th, 2012

Le nkcubeko ikhuthazwa ngamandla yinkcubeko, uqoqosho kunye nezopolitiko ezikhuthaza umbono woluntu oluxhalabise ngokugqithileyo ekusebenzeni. Ukujonga imeko ngolu hlobo, kunokwenzeka ukuba uthethe ngendlela ethile yemfazwe yabanamandla ngokuchasene nababuthathaka: ubomi obuya kufuna ukwamkelwa okukhulu, uthando kunye nenkathalo ithathwa njengengenamsebenzi, okanye ebanjwa njengenganyamezelekiyo. umthwalo, kwaye ke uyaliwa ngandlela thile. Umntu othi, ngenxa yokugula, ubulwelwe okanye, ngokulula nje, ngokukhoyo, abeke esichengeni intlalontle okanye indlela yokuphila yabo bathandwayo ngakumbi ujongwa njengotshaba ekumele alwe okanye apheliswe. Ngale ndlela kukhutshwa uhlobo "lwenceba ngokuchasene nobomi". —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. 12

Uxanduva olwahlukileyo lolwabasebenzi bokhathalelo lwempilo: oogqirha, oosokhemesti, abongikazi, abefundisi, amadoda nabafazi ngokwenkolo, abalawuli kunye namavolontiya. Umsebenzi wabo ufuna ukuba babe ngabagcini kunye nabakhonzi bobomi babantu. Kwimeko yanamhlanje yenkcubeko nezentlalo, apho inzululwazi kunye nokwenza amayeza kubeka emngciphekweni wokuphulukana nembonakalo yokuziphatha, iingcali zokhathalelo lwempilo zinokulingwa ngokuqatha ngamanye amaxesha ukuba zibe ngabakhohlisi bobomi, okanye abameli bokufa. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. I-89

Kwixesha lethu ubuntu buhlangabezana notshintsho kwimbali yabo, njengoko sinokubona kwinkqubela phambili eyenziwayo kwiinkalo ezininzi. Sinokuncoma kuphela amanyathelo athathiweyo ukuphucula intlalontle yabantu kwiindawo ezinje ngononophelo lwempilo, imfundo kunye nonxibelelwano. Kwangelo xesha linye kufuneka sikhumbule ukuba uninzi lwabantu bexesha lethu abaphili kangako imihla ngemihla, kunemiphumo emibi. Ziliqela izifo ezisasazekayo. Iintliziyo zabantu abaninzi zibanjwe luloyiko nokuphelelwa lithemba, nkqu nakumazwe abizwa ngokuba zizityebi. Uvuyo lokuhlala luphela, ukungabi nantlonelo kwabanye kunye nogonyamelo luyanda, kwaye ukungalingani kubonakala ngakumbi. Kungumzabalazo wokuphila kwaye, rhoqo, ukuhlala unesidima esincinci. Olu tshintsho lwe-epochal luye lwashukunyiswa ngumgangatho omkhulu, wobungakanani, okhawulezileyo kunye nokuqhubela phambili okwenzeka kwisayensi nakwitekhnoloji, nangokusetyenziswa kwawo ngokukhawuleza kwimimandla eyahlukeneyo yendalo kunye nobomi. Sikwixesha lolwazi kunye nolwazi, olukhokelele kwiindidi zamandla ezintsha nezingaqhelekanga ezingaziwayo. -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudiumn. I-52

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bona zingamandla atshabalalisayo, amandla awoyikisa umhlaba. -UPOPE BENEDICT XVI, Umbono emva kokufundwa kwe-ofisi yeYure yesiThathu ngale ntsasa kwi-Sinodi Aula, e-Vatican City, nge-11 ka-Okthobha ka-2010.

Imihlathi

Imihlathi

1 cf. IGenesis 3:15; ISityhilelo 12: 1, 10, 17
exhonyiweyo Izitofu ze-covid-19, Fr. UMichel Rodrigue, Ku philisa, imiyalezo, Iintlungu zabasebenzi, Izitofu, Izibetho kunye neCovid-19.