UGisella -liXesha leentsikelelo

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia on NgoDisemba 22nd, 2020:

Bantwana bam, ndiyabulela ngobukho benu emthandazweni. Bantwana, bantwana bam, mna, uMama wenu, ndihlala ndinawe. Khumbula ukuba eli lelona xesha lakha laziwa ngabantu, kodwa phezu kwayo yonke into, eli lixesha leeNtsikelelo; umhlambi omncinci uyakusikelelwa ukuze womelele xa ujongene nantoni na. Jonga ngaphakathi ezintliziyweni zakho kwaye uyakufumana uvuyo lobomi obuhlaziyiweyo, ukomelela okuya kuthi kwenze ububi busabe phambi kwakho. INkosi inezipho ezininzi ekucwangcisele; vuyela ukufika koMsindisi. Thandazela iMelika, kuba ukungqubana phakathi kwezopolitiko naphakathi kwabazalwana kuya kuba namandla kakhulu. Lumka: kungekudala kuzakubakho i-avalanches. Ngoku ndikushiya nentsikelelo yam eNgcwele egameni loYise neloNyana nelikaMoya oyiNgcwele. Amen.
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo, Ukukhuselwa ngokomoya.