IMedjugorje – iCandelo lomelele

INkosikazi yethu, uKumkanikazi woXolo kuMarija, enye ye IMibono yeMedjugorje nge-25 kaJuni, 2022:

Bantwana abathandekayo, ndiyavuya kunye nani kwaye ndiyanibulela ngayo yonke imibingelelo kunye nomthandazo, eniyinikele ngenjongo yam. Bantwana abancinci, ningalibali ukuba nibalulekile kwisicwangciso sam sosindiso loluntu. Buyela kuThixo kwaye uthandaze ukuba uMoya oyiNgcwele asebenze kuwe nangawe. Bantwana bam, ndikunye nani kule mihla xa uSathana esilwela imfazwe nentiyo. Ukwahlukana kunamandla kwaye ububi busebenza emntwini kunanini na ngaphambili. Enkosi ngokusabela kumnxeba wam.

exhonyiweyo IMedjugorje, imiyalezo.