Kutheni uJennifer?

UJennifer ngumama oselula waseMelika kunye nokhaya wendlu (igama lakhe lokugqibela ligodliwe kwisicelo somlawuli wakhe wokomoya ukuze ahloniphe ubumfihlo bendoda yakhe kunye nosapho.) Wayeyiloo nto, mhlawumbi, into eyayinokuthiwa ngumKatolika "oqhelekileyo" owayesazi okuncinci malunga nokholo lwakhe kwaye nangaphantsi ngeBhayibhile. Wakhe wacinga ngaxesha lithile ukuba “iSodom neGomora” yayingabantu ababini kwaye “iiNdawo eziBalaseleyo” ligama leqela lomculo werock. Emva koko, ngexesha loMthendeleko eMthendelekweni ngenye imini, uYesu waqala ukuthetha ngokuvakalayo kuye emnika imiyalezo yothando kwaye emyala esithi, “Mntwana wam, ulwandiso lomyalezo wam wenceba kaThixo. Kuba imiyalezo yakhe igxile ngakumbi kubulungisa ukuba kumele Yiza kwihlabathi elingaguqukiyo, ngokwenene bazalisa icandelo lomyalezo weSt. Faustina:

… Ngaphambi kokuba ndifike njengoMgwebi olilungisa, kuqala ndivula umnyango wenceba yam. Owala ukugqitha kumnyango wenceba yam, udlula ngomnyango wobulungisa bam.-Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari yaseSt Faustina, n. 1146

Ngenye imini, iNkosi yamyalela ukuba enze imiyalezo yakhe kuBawo Oyingcwele, uPopu John Paul II. Fr. USeraphim Michaelenko, usekela-mphathi weofisi yaseSt. Faustina, waguqulela imiyalezo ka-Jennifer kwiPolish. Wabhukisha itikiti lokuya eRoma kwaye, ngokuchasene nawo onke amakhwiniba, wazifumana yena kunye neqela lakhe kwiziphaluka zangaphakathi zeVatican. Wadibana noMonsignor Pawel Ptasznik, umhlobo osondeleyo kunye nomnxibelelanisi kaPopu kunye noNobhala Waseburhulumenteni wasePoland kwiVatican. Imiyalezo idluliselwe ku-Cardinal Stanislaw Dziwisz, unobhala wobuqu kaJohn Paul II. Kwintlanganiso elandelayo, uMsgr. UPawel uthe, Ukusasaza imiyalezo kulo lonke ilizwe ngayo.

Imiyalezo evela kuJennifer

UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

Isihogo sikhuthululwe emhlabeni.
Funda Okuninzi
UJennifer - Lo Mprofeti wobuxoki

UJennifer - Lo Mprofeti wobuxoki

Njengoko ukubhubha kukapopu wenene kusithwe ngulo mprofeti wobuxoki, iinguqu ziya kuza njengeenqwelo-mafutha...
Funda Okuninzi
UJennifer - Imimoya yasentwasahlobo

UJennifer - Imimoya yasentwasahlobo

Isiprofeto esisecaleni?
Funda Okuninzi
UJennifer-Ubizo lwakho lobubingeleli luza kuvavanywa

UJennifer-Ubizo lwakho lobubingeleli luza kuvavanywa

Bonke baya kubonakala belahlekile ... ngoko uloyiso olukhulu luya kufika.
Funda Okuninzi
UJennifer - Ubumnyama obuvela eRashiya naseTshayina

UJennifer - Ubumnyama obuvela eRashiya naseTshayina

IRoma iya kurhangqwa ngemijukujelwa. Uxolo loluntu luvela ekuthembeni...
Funda Okuninzi
UJennifer-Abo baphazamisana nenkululeko yokuzikhethela…

UJennifer-Abo baphazamisana nenkululeko yokuzikhethela…

...ungezi eGameni lam.
Funda Okuninzi
UJennifer-Eli Hlabathi njengoko ulibonayo liyadlula

UJennifer-Eli Hlabathi njengoko ulibonayo liyadlula

Sebenzisa amazwi akho ukukhusela inyaniso.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintaba ziya kuvuka

UJennifer-Iintaba ziya kuvuka

Umhlaba uyaphendula kwizono zakho ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Yiza kwaye uthande

UJennifer-Yiza kwaye uthande

Ndiphumla ngokuzolileyo kwiminquba yehlabathi.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintsuku zokuzila ziya kuza

UJennifer-Iintsuku zokuzila ziya kuza

...kodwa iya kulandelwa luloyiso olukhulu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ubizo lokuthandazela abangazilungiselelanga

UJennifer-Ubizo lokuthandazela abangazilungiselelanga

Thandazela ukhuseleko lweentsapho.
Funda Okuninzi
UJennifer-Umchasi-Kristu ukufuphi

UJennifer-Umchasi-Kristu ukufuphi

Inkululeko yakho iya kuhluthwa ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintsuku zokuzila okukhulu ziyeza

UJennifer-Iintsuku zokuzila okukhulu ziyeza

Oomama nootata bayakulangazelela balilele abantwana babo...
Funda Okuninzi
UJennifer-Ihlabathi liza kugcwaliswa ngamanzi

UJennifer-Ihlabathi liza kugcwaliswa ngamanzi

... ngeenyembezi xa abantu bebona abakwenzile kwabancinci ...
Funda Okuninzi
UJennifer-AndingoThixo Wokoyika

UJennifer-AndingoThixo Wokoyika

Umzimba wakho yitempile yoMoya oyiNgcwele.
Funda Okuninzi
UJennifer - Baphi Abefundisi Bam?

UJennifer - Baphi Abefundisi Bam?

Uninzi luye lwayithemba inzululwazi yobuxoki yomntu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ilixa liyeza

UJennifer-Ilixa liyeza

Iyure xa uluntu luya kuyibona inyaniso yomphefumlo wakhe.
Funda Okuninzi
UJennifer - Amaso okuKhanya

UJennifer - Amaso okuKhanya

IRosari iyakugquma ubumnyama.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ukubiza abaProfeti

UJennifer-Ukubiza abaProfeti

Vuka, ungoyiki;
Funda Okuninzi
UJennifer-Ipaseji entsha ngexesha

UJennifer-Ipaseji entsha ngexesha

Ukungcangcazela okukhulu kunye nokubala igazi labamsulwa.
Funda Okuninzi
UJennifer-IWebhu iya kutshatyalaliswa

UJennifer-IWebhu iya kutshatyalaliswa

Inkululeko inikwa ukwenza ukuthanda kukaThixo.
Funda Okuninzi
UJennifer - Uthembephi?

UJennifer - Uthembephi?

Ngaba undibeka wedwa okanye uzivalela?
Funda Okuninzi
UJennifer - the Shadows of Russia and China

UJennifer - the Shadows of Russia and China

Emnyango waseMelika.
Funda Okuninzi
UJennifer - a Shake enkulu

UJennifer - a Shake enkulu

Ilixa Elikhulu lokukhanya liyeza.
Funda Okuninzi
UJennifer - Umbono weSilumkiso

UJennifer - Umbono weSilumkiso

Bayawubona umphefumlo wabo njengoko ndibona njalo.
Funda Okuninzi
UJennifer -Ulungiso olukhulu luyeza

UJennifer -Ulungiso olukhulu luyeza

Uluntu alusenako ukuzimela.
Funda Okuninzi
UJennifer - Akusekho xesha

UJennifer - Akusekho xesha

Uluntu luye lwalahlekelwa sisono.
Funda Okuninzi
UJennifer-aBantwana bam alwa ubuhlanga

UJennifer-aBantwana bam alwa ubuhlanga

Asingombala wolusu olunye oludala ulwahlulo: sisono.
Funda Okuninzi
UJennifer -Vusa Bantwana bam!

UJennifer -Vusa Bantwana bam!

Ungene eGetsemane yakho.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ulungiso olukhulu luza

UJennifer-Ulungiso olukhulu luza

Xa i -hurs yam ingasafunwa kufuneka ubulungisa bufike.
Funda Okuninzi
UJennifer -Ukutyhilwa kuqalile

UJennifer -Ukutyhilwa kuqalile

Kuza kubakho inyikima enkulu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Kwiindawo zokubalekela

UJennifer-Kwiindawo zokubalekela

Ndibiza abantwana bam ukuba basabele kweyona Ntliziyo yam iNgcwele, kuba kulapho kuphela apho niya kuthi...
Funda Okuninzi
UJennifer-Ixesha leXolo

UJennifer-Ixesha leXolo

UYesu ku: Mntwana wam, ndithumele izaqhwithi neenyikima zomhlaba kweli lizwe ngaphambili njengomqondiso wokuba indoda idinga ...
Funda Okuninzi
UJennifer - Izibetho zeZinambuzane nezifo

UJennifer - Izibetho zeZinambuzane nezifo

UYesu ukuya nge-18 kaNovemba ka-2004: Abantu bam, ukukhanya kuza kuza phezu koluntu. Isikali ngasinye sokukhanya ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Njengeebhokisi zeemoto

UJennifer-Njengeebhokisi zeemoto

UYesu ku: bantu bam, abo baqhubeka nokungazinanzi izicelo zam baya kuziswa emadolweni ...
Funda Okuninzi
UJennifer - a Shake enkulu

UJennifer - a Shake enkulu

UYesu ku:… inyikima enkulu iseza kuza kuba umhlaba sele uqalile ukubonisa uluntu ubunzulu ...
Funda Okuninzi
exhonyiweyo imiyalezo, Kutheni le nto imboni?.