Kutheni Umphefumlo Ongalindelekanga?

Indoda yaseMntla Melika, enqwenela ukungazichazi igama, esiza kuthi nguWalter, wayekhe wangxola, waqhayisa, wahlekisa ngenkolo yamaKatolika, wade wayikrazula iirosari zikanina ezandleni zakhe zokuthandaza, wabachithachitha ngaphaya komgangatho. Emva koko wahamba ngenguquko enzulu.

Ngenye imini, umhlobo wakhe owayesebenza kunye naye, uAaron, owayesandula ukuguqulwa eMedjugorje, wanika uWalter incwadi yemiyalezo kaMary's Medjugorje. Ukuthabatha nabo ukuya kwiCathedral yeSigramente Esikelelweyo ngexesha lesidlo sasemini emsebenzini wakhe njengomrhwebi wezindlu, wayidla imiyalezo kwaye ngokukhawuleza waba yindoda eyahlukileyo.

Kungekudala emva koko, wabhengeza kuAron, "Kukho isigqibo endisithathayo ebomini bam. Ndidinga ukuthatha isigqibo sokuba ndibunikele na ubomi bam kuMama kaThixo. ”

“Kulungile, Walter,” uphendule watsho u-Aaron, “kodwa ngo-9 kusasa, kwaye sinomsebenzi ekufuneka siwenzile. Singathetha ngawo kamva.”

"Hayi, kufuneka ndenze eso sigqibo ngoku," watsho uWalter.

Emva kweyure, wabuya wangena e-ofisini ka-Aaron encumile wathi, "Ndiyenzile!"

“Wenze ntoni?”

“Ndinikele ubomi bam kuMama wethu.”

Lwaqala ke ukonwabisa kunye noThixo kunye neNkosikazi yethu uWalter awayengenakuphupha ngayo. Ngelixa uWalter wayeqhuba egoduka evela emsebenzini ngenye imini, uvakalelo olunamandla esifubeni sakhe, njengesitshisa esingakhange sibuhlungu, ngequbuliso samoyisa. Yayiyimvakalelo yolonwabo eyomelele kangangokuba wayezibuza ukuba angaba nesifo sentliziyo na, ke ngoko washenxisa uhola wendlela. Emva koko weva ilizwi ekholelwa ukuba nguThixo uBawo: “Umama osikelelweyo ukhethe wena ukuba usetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. Iya kukuzisela izilingo ezinkulu kunye nokubandezeleka okukhulu. Ngaba ukulungele ukuyamkela le nto? ” UWalter wayengazi ukuba ithetha ukuthini le nto- kuphela kokuba wayecelwa ukuba asetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. UWalter wavuma.

Kungekudala emva koko, uMama wethu waqala ukuthetha naye, ngakumbi emva kokufumana uMthendeleko oNgcwele. UWalter wayelive ilizwi lakhe ngokusebenzisa izinto zangaphakathi-ngamagama acace kuye njengelakhe-kwaye waqala wamkhokela, wammisa, kwaye wamfundisa. Kungekudala uMama wethu waqala ukuthetha ngaye kwiqela lomthandazo elalikhula kwaye lakhula ngeveki.

Ngoku le miyalezo ikhuthaza, imilo, icelomngeni, kwaye yomeleza intsalela ethembekileyo yala maxesha, amaxesha okugqibela, iyafumaneka kwihlabathi. Ngokudibeneyo, ziyafumaneka encwadini: Lowo Ubonisa iNdlela: Imiyalezo yaseZulwini yeXesha lethu leNzondelelo. Imiyalezo, ethe yaphicothwa kakuhle ngabefundisi abaninzi yafunyanwa ingenazimpazamo kwiimfundiso, yamkelwa ngu-Archbishop Emeritus Ramón C. Argüelles waseLipa.

Imiyalezo evela kumphefumlo ongalindelekanga

Umphefumlo ongenakwenzeka - kufuneka ulula

Umphefumlo ongenakwenzeka - kufuneka ulula

Ndifuna imithandazo yothando novuyo.
Funda Okuninzi
Umphefumlo Ongalindelekanga-Ndikuzisela Ulonwabo

Umphefumlo Ongalindelekanga-Ndikuzisela Ulonwabo

ndinizisela uxolo ngale mini.
Funda Okuninzi
Umphefumlo ongenakwenzeka - Baleka kum

Umphefumlo ongenakwenzeka - Baleka kum

Ndiphosa iingalo zam ngawe.
Funda Okuninzi
UMphefumlo ongalindelekanga-Kungeminqamlezo yakho…

UMphefumlo ongalindelekanga-Kungeminqamlezo yakho…

...ubungcwele bufikelelwe.
Funda Okuninzi
Umphefumlo Ongathandekiyo -Izixhobo zakho eziphambili ngokuchasene nedemon yekratshi

Umphefumlo Ongathandekiyo -Izixhobo zakho eziphambili ngokuchasene nedemon yekratshi

Ndiyaniphulula, kwaye ndithandaza kuThixo ngeyona nto ilungele imiphefumlo yenu.
Funda Okuninzi
Indawo eNkulu yokuTshintsha kwiSiphelo seLizwe lakho

Indawo eNkulu yokuTshintsha kwiSiphelo seLizwe lakho

Ukuhlawula amatyala ziintyatyambo ezincinci zothando.
Funda Okuninzi
Umphefumlo oNgenakwenzekayo- Uninzi lwenu luya kungqina ukubuya okuvuyisayo koNyana wam.

Umphefumlo oNgenakwenzekayo- Uninzi lwenu luya kungqina ukubuya okuvuyisayo koNyana wam.

Cling ngokuqinileyo kum. Ulawulo lotshaba seluphelile.
Funda Okuninzi
exhonyiweyo Kutheni le nto imboni?.