Luz - Zijonge ngenyaniso

Inenekazi lethu ukuze NguLuz de Maria de Bonilla Nge-12 ka-Epreli 2021:

Bantwana abathandekayo bentliziyo yam engenasono, ndiyanisikelela. Intliziyo yam engagqibekanga ilangazelela ukukugcina ngaphakathi, ukukhusela… Kufuneka uzijonge: kufuneka uzihlolisise ukuze wazi ukuba ukuguquka kuko okuya kukugcina uqinile elukholweni. Ngokuzijonga ngaphandle kokuzenzisa. Ukungafihli nto kuwe kuya kukhokelela ekubeni uphile "ngomoya nangenyaniso" (Yoh. 4:23), iqhotyoshelwe ngakumbi kwi-Divine kwaye ikude lee kwinto yehlabathi.
 
Bantwana abathandekayo: Niphila kula maxesha anobungozi xa ububi busasaza ityhefu yabo, ngaphandle kwetyhefu ebangela ukuba nife kwangoko, kodwa kancinci.[1]Omnye umboni kwi-Countdown to the Kingdom unike umyalezo ofanayo kutshanje. “Ubumnyama obukhulu bugubungele umhlaba, kwaye ngoku lixesha. USathana uza kuhlasela umzimba wabantwana baKhe endibadale ngokomfanekiselo wam nangokomfuziselo wam… USathana, ngokusebenzisa oonodoli bakhe abalawula umhlaba, ufuna ukukunika ityhefu yakhe. Uya kuyityhala intiyo yakhe nxamnye nawe ukuya kwinqanaba lokunyanzelwa elingayi kuthathela ingqalelo inkululeko yakho. Kwakhona, uninzi lwabantwana baM abangakwaziyo ukuzikhusela bayakuba ngabafeli-nkolo bokuthula, njengoko bekunjalo kwabangcwele abamsulwa. Yile nto ibisenziwa nguSathana namahlakani akhe… ” —UThixo uYise Fr. UMichel Rodrigue , NgoDisemba 31, 2020; cf. Xa iimboni kunye neSayensi zidibana Ukubandezeleka kwaBantu bakaThixo kuzisa uvuyo ebubini kwaye ke, bantwana, kufuneka nizilungiselele ukuze ningaweli ngexesha lokulingwa. Uyathuliswa kwangoko, kuba amandla ehlabathi awamkeli ukugxekwa, nokuba iNyaniso ayikufikeleli. Nika ingqalelo kulwimi olusetyenziswa ngabo bonke oorhulumente ukuthetha nabantu; Ngale ndlela, ngale ndlela yokufana, abo bathembekileyo kuNyana wam baya kwenziwa babandezeleke. Ungoyiki, uNyana wam akasayi kukushiya, iiIingelosi zeeKwayala ziya kukunceda kwaye lo Mama uza kukuthethelela.
 
Sebenza kwaye wenze ngokweMagisterium eyiyo yeCawe, ukuze ungasuki kuNsindiso oluNgunaphakade ngokusebenza nangaphandle kweNtando kaThixo. Thandaza, camngca kwaye ugcine ukuthula ngaphakathi; Kuyimfuneko ukuba nizahlukanise nengxolo yobomi bemihla ngemihla. Kuya kufuneka uzame ukufunda ukuthula ngaphakathi: oku kungxamisekile ukuze ubone ngokucacileyo, ucinge ngokuchanekileyo, kwaye wenze ngobulumko. Ulwandle lwentando yomntu luxhokonxwa bububi kwaye abantu boNyana wam kufuneka balumke. Phakamisa ibhanile yokunyaniseka ku-Emnye oyiNgcwele, phakamisa ukholo lwakho kwaye uthathe inxaxheba kwinkolo yoluntu ukuze, nimanyene kuNyana wam, nikhuselane. Idabi liyanda: ububi bufuna ukulunga bunyamalale kwaye ngenxa yoko bonakalisa abantu baNyana wam. Bantwana abathandekayo bentliziyo yam engafezekanga:
 
Thandazela uMbindi Merika: uya kugungqiswa ngamandla.
 
Thandaza, thandaza: uqoqosho luya kuwa kwaye abantu bavukele abalawuli.
 
Thandaza, thandaza: iintaba-mlilo ziyaqala ukusebenza kwaye ziya kuthintela ukukhanya kwelanga emhlabeni.
 
Thandaza, thandaza: iBandla loNyana wam liyakungena kwimbambano.
 
La ngamaxesha anzima aBantu boNyana wam; kanye kule mizuzu ukuba umntwana olungileyo walo mama ngumfundi olungileyo kwaye angahlukani noMnqamlezo wozuko. Bantwana abathandekayo bentliziyo yam engafezekanga, kuyafuneka ukuba womeleze amajoni akho omzimba - isibetho siqhubela phambili ngokungenanceba. Sebenzisa isityalo seArtemisia njenge-infusion ngeli xesha. [2]cf. Izityalo ezisebenzisa amayeza
 
Ndikusikelela Ngentliziyo Yam Egqibeleleyo. Ndinawe, awuwedwa. 
 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Imihlathi

Imihlathi

1 Omnye umboni kwi-Countdown to the Kingdom unike umyalezo ofanayo kutshanje. “Ubumnyama obukhulu bugubungele umhlaba, kwaye ngoku lixesha. USathana uza kuhlasela umzimba wabantwana baKhe endibadale ngokomfanekiselo wam nangokomfuziselo wam… USathana, ngokusebenzisa oonodoli bakhe abalawula umhlaba, ufuna ukukunika ityhefu yakhe. Uya kuyityhala intiyo yakhe nxamnye nawe ukuya kwinqanaba lokunyanzelwa elingayi kuthathela ingqalelo inkululeko yakho. Kwakhona, uninzi lwabantwana baM abangakwaziyo ukuzikhusela bayakuba ngabafeli-nkolo bokuthula, njengoko bekunjalo kwabangcwele abamsulwa. Yile nto ibisenziwa nguSathana namahlakani akhe… ” —UThixo uYise Fr. UMichel Rodrigue , NgoDisemba 31, 2020; cf. Xa iimboni kunye neSayensi zidibana
2 cf. Izityalo ezisebenzisa amayeza
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.