Kwileta evulekileyo ka-Bishop Lemay kaSeptemba 3

NgoSeptemba 3, 2020, uBhishophu Lemay weDiocese ka-Amosi wapapasha "ileta evulekileyo" enxulumene noFr. UMichel Rodrigue.

Ngelishwa, umpostile “uMama Wabo Bonke Abantu” uGqirha uMark Miravalle sele eluhambisile olu xwebhu ngokulahlekisa esithi: “UKUQHUBA IINDABA: Ukungavumi kukaFr. Imiyalezo kunye neziprofeto zikaMichel Rodrigue ezivela kuBhishophu wakhe."

Ngaphakathi kwisithuba sesi sihloko sifutshane, kuyaphakanyiswa iimpazamo ezimbini: 1) ukuba uFr. Imiyalezo kaMichel "ayivunyelwanga," [1]Ngaphandle kweleta yeLeta evulekileyo, umxholo wayo unobumba awuqulathanga nto-okt akukho sigwebo-ka-Fr. Imiyalezo kaMichel. kunye 2) Ukuba oku "kungavunyelwa" (okungaveli ndawo ngaphakathi kweleta uqobo) kuvela ku-Fr. UBhishophu kaMichel.

Inyaniso, ileta evulekileyo kaSeptemba 3 ayibandakanyi nto intsha enxulumene nenqanaba likaFr. Imiyalezo kaMichel. U-Bishop Lemay sele esidlangalaleni enze ukungavumelani kwakhe okupheleleyo no-Fr. Imiyalezo kaMichel icacile kwiinyanga ezidlulileyo, kwaye njengonxibelelwano lwangaphambili, le leta ayisiyo-a Unyango olungaphaya kwendalo. Inyani yokuba uBhishophu Lemay ngoku usebenzise igama elithi "disavow" endaweni yebinzana elithi "musa ukuxhasa" ngokunxulumene noFr. Imiyalezo kaMichel ayibalulekanga ngokwasemthethweni, kananjalo oku kungavumi kusisigwebo esisesikweni (esithi, ukuba umntu ebezakubhengezwa, masiyithobele ngoko nangoko ngokususa imiyalezo kaFr. Michel kule webhusayithi). Kufuneka kuqatshelwe ukuba iFraternité Apostoleque iSanta Benoît-Joseph Labre (Ubuzalwana beSt. Benedict Joseph Labre), eyasekwa ngu-Fr. UMichel (osebenza njengomphathi jikelele) uhlala ekumeni okuhle neCawe.

Njengoko uDaniel O'Connor wayebhekisa kuye kwimpendulo yakhe kwisigqibo esibi sikaGqr Miravalle sikaFr. UMichel - kwaye nanjengoko uBhishophu Lemay enze esidlangalaleni kule leta kaSeptemba 3 - uBhishophu Lemay “ngokuqinisekileyo” akavumelani neziprofeto zesilumkiso, iintsuku ezintathu zobumnyama, izigwebo, kunye neXesha loXolo. Ke, ayothusi into yokuba umntu ongavumelani nobunyani bezinto ezinjalo - iziganeko ezaprofetwa ngezityhilelo ezingenakubalwa- naye ngokufanayo angavumeli uFr. Imiyalezo kaMichel.

Ngapha koko, le leta ngoku ikhuthazwa nguGqirha Miravalle phantsi kwesihloko esichaziweyo esilahlekisayo- esithi uFr. Imiyalezo kaMichel ayivunywanga “yakhe”UBhishophu- uyaliphikisa eli bango, kuba ngaphakathi kulo uBhishophu Lemay ubhala athi,Indawo yokuhlala kaTata uMichel Rodrigue kwindawo yethu iye yaba likhonkco lakhe kuphela kwiDiocese ka-Amosi. … Uhlala engumfundisi oseluvalelweni kwiDayosisi yase-Hearst-Moosonee, e-Ontario. "

Ke ngoko, ngelixa uFr. UMichel wayesebenzisa ubulungiseleli basesidlangalaleni ngaphakathi kwiDiocese ka-Amosi ukusukela ngo-2011 ukuya kuJuni 2020, uBhishophu Lemay wayengu “Fr. Michel's, ”ngokolawulo lweBhishophu ngalunye ludlulela kuko konke okwenzeka ngaphakathi kwemida yedayosisi yakhe kwaye unoxanduva lokulawula ngokufanayo. Nangona kunjalo, kuyabonakala ukuba naphakathi kweli xesha, akukho kukhuthazwa (okt ukuhanjiswa ngokusemthethweni) kwiDiocese ka-Amosi kwenzeka ngo-Fr. Imeko kaMichel. Ngapha koko, njengokuyeka kuka-Fr. Ubulungiseleli basesidlangalaleni bukaMichel kwiDayosisi ka-Amosi, akusachanekanga ukubhekisa kuBhishophu Lemay ngesinye njengo “Fr. Michel's. ” Endaweni yoko, uMbhishophu weDiyosisi yase-Hearst-Moosonee- hayi u-Bhishophu Lemay- kungoku nje uzakuthathwa njengegunya lobufundisi elinobuchule kwimicimbi ephathelene no-Fr. UMichel ezingaphandle kweDiyosisi ka-Amosi. Kwaye lo bhishophu akakhange, njengoko kubhaliweyo, akhuphe isigwebo esisemthethweni sikaFr. Imiyalezo kaMichel. 

Unxibelelwano olungelulo ngokubhekisele kumabango amabini enziwe- iethat Fr. UMichel "unandipha inkxaso epheleleyo kaBhishophu wakhe" kwaye "usikhupha i-Church esemthethweni" ngenene lilishwa. Nangona kunjalo, akuyonyani- njengoko uBhishophu Lemay esitsho kwileta yakhe kaSeptemba 3- ukuba ibango langaphambili lisekhona kwincwadi kaChristine Watkins, Isilumkiso. Ushicilelo lwangoku lwencwadi (ethi, ngokuqinisekileyo, iphathe iCawa nangemvume) ayinalo eli bango. Ekuzikhuseleni kukaNksk. Watkins, inkxaso enjalo yabonakala icace gca phambi kokuchaswa ngokucacileyo kuka-Epreli 23, 2020. Phakathi kweminye imizekelo, sinetyala likaBhishophu Lemay kaJuni 17, 2015, apho wabhala "UFr. UJoseph-Simon Dufour ngokunjalo UFr. UMichel Rodrigue, banikwe amava abo okuqala e-Seminary kunye ne-Faculty ofological, banenkxaso kunye nokuthembela okupheleleyo…”Amaxwebhu asemthethweni avela kuBhishophu Lemay aqulathe eli bango ngesiFrentshi santlandlolo angafunyanwa Apha.

Ngokumalunga nebango lokugqibela, kubonakala kucacile ukuba uFr. UMichel Unayo Benza i-exorcism nentsikelelo yeCawa. Asikaqiniseki ukuba kwavela phi ukungaqondani kwimvelaphi yebango lokuba usebenza njengegqwetha "elisemthethweni" leCawe, nangona ngoku sisazi ukuba ngokungathandabuzekiyo wayetyunjelwe kwesi sikhundla kwiDayosisi ka-Amosi kule minyaka ilishumi idlulileyo. . Mhlawumbi wabekwa kwesi sikhundla ngaphambi kokufika ku-Amosi. Mhlawumbi, nokuba akazange abekwe njengegqwetha ngesiseko esomeleleyo, nangona kunjalo wayephakathi kwabafundisi abaninzi ababedla ngokubizelwa lo msebenzi kwaye banikwe igunya elifanelekileyo leCawe ngokwamatyala (enyanisweni, ahlala esenzeka ). Njengokuba iKhowudi yoMthetho weCanon ingafuni ukuba i-diocese nganye ibene-exorcist esemthethweni (kwaye uninzi lweedayosisi azinayo), isidingo sokwenza i-exorcism kufuneka sizalisekiswe, kwimeko ezinjalo, ngumbingeleli onikwe igunya lokwenza njalo Ngelixa kunjalo ingenguye i-diocesan oqeshwe ngokusemthethweni i-exorcist ngokuzinzileyo. (I-Rite entsha ye-Exorcism, eyabhengezwa yiCawa kwi-1999, iyakuvumela oku.)

Akukacaci ukuba ungakuqonda njani kakuhle ukunqunyulwa phakathi kuka-Fr. Isimangalo sikaMichel esithi "wabelana nayo yonke into [okt imiyalezo yakhe] kunye noBhishophu wakhe" kunye noBhishophu Lemay ukuba akukho sabelo lwenzekayo. Akukho mntu kufuneka agwebe ngokungxama, ngokusekwe koku kungafani kuphela, nokuba ngaba umbingeleli uyaxoka. Mhlawumbi imiyalezo yathunyelwa kuBhishophu Lemay, kodwa zange ifike. Mhlawumbi, njengoko kuhlala kusenzeka ngembalelwano yabo baphazamisekileyo nayo, imiyalezo ilahlekile kumxube. Mhlawumbi bade babanjwa. [2]Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amandla afanayo akhoyo ngokubhekisele kwi "Five Dubia" eyaziwayo enikwe uPapa Francis. UKhadinali Burke ubangise ngqo kwindawo ahlala kuyo uPapa Francis kwangaphambi kokuba babhengezwe. Upopu uFrancis uthi uqale wafunda ngabo ezindabeni. Akunakwenzeka ukuba mhlawumbi kuyaxoka. Kungenzeka ukuba babanjwa ngumntu ojikeleze uPapa Francis. Ngayiphi na imeko, ngelixa singenazo zonke iimpendulo, okwangoku asiboni nakuphi na ukungaqiniseki okuqinisekileyo malunga neenkcazo ezifanelekileyo zezi zinto zingunobangela njengesizathu sokwala ngoku ku-Fr. Michel kunye nemiyalezo yakhe. 

Siphetha ngokuphinda-phinda ukuthobela kwethu iCawe ngokungqinelana nesitatimende esichaziweyo kule webhusayithi kwasekuqaleni. Ukuthobela ngokupheleleyo iCawe, nangona kunjalo, akubandakanyi uxanduva lokungenisa ngokungathandabuzekiyo uluvo lukaBhishophu kuyo yonke imicimbi, kwaye ayigunyazisi ukuphatha izimvo zabo ezimbi njengezigwebo ezisemthethweni. Ngelixa siqhubeka ukuqonda uFr. Imiyalezo kaMichel kwaye uthathe indlela "yokulinda ubone" kwiziprofeto zakhe-kwaye umeme abafundi bethu ukuba benze okufanayo-sizakuba sigcina Ukubuyela eBukumkanini ngokungabikho kwezizathu ezinyanzelayo zokwenza ngenye indlela. Asiqinisekanga ukuba izizathu ezivakalayo zinikiwe. Akukabikho sigwebo sisesikweni. Abafundi bezakwalizwi ngoku benze iinzame ezinkulu ekubhaleni izikhalazo ezinde zikaFr. Imiyalezo kaMichel ngelinge lokuzama ukujongela phantsi umbono wezenkolo, kwaye basilele ukuvelisa nantoni na ekholisayo. Ukuhleba okungathethekiyo kunye nezityholo ezingenasiseko ziye zasasazeka ngokubanzi kwi-Intanethi ngaphandle kwesiphoso sokuziphatha okanye ukungazinzi kwengqondo ku-Fr. Inxalenye kaMichel ibonakaliswa ngokugqibeleleyo. Ngelixa abanye abantu, ngelishwa, kubonakala ukuba bazifumana besoyika ngenxa yemixholo ka-Fr. Iziprofeto zikaMichel (njengoko kunjalo nakwizityhilelo ezininzi ezivunyiweyo eziziziprofeto ezithetha ngezohlwayo ezizayo), uninzi olukhulu kakhulu lwengxelo kwabo bachukunyiswe nguFr. UMichel nomyalezo wakhe bavakalisa intabalala yeziqhamo zokomoya ebomini babo; ngakumbi uguquko, ubizo kubomi benkolo, ukholo oluhlaziyiweyo, ithemba kunye novuyo. Izilumkiso ezingokwesiprofeto zeentlekele ezizayo zikhona ngaphakathi kwamazwi eNkosi yethu kwiiVangeli, kwaye ziyaqhubeka kwimbali yeCawa ukuza kuthi ga ngoku. Isiprofeto esibuhlungu asiyenzi ibe bubuxoki; ibonisa nje ubunzulu besono ngexesha elithile kunye nokukhawuleza kokuguquka ngokunyanisekileyo. Ayisiyomboni ukuhlela amagama ezulu ngokusekwe kwimeko yokonzakalisa iimvakalelo zabanye, kodwa abathembekileyo baphendule kwimiyalezo enjalo ngokuthobela ngokuthembekileyo kunye nesibindi. 

Ngaba iinkcukacha zento uFr. UMichel uprofetha malunga namaxesha ezayo? Ixesha liza kuxela. Okwangoku, masithathe uFr. Ingcebiso kaMichel ngokuthandaza iRosari, ukuya kuVuma, nokuzingcwalisa kwiNtsapho eNgcwele. 

Imihlathi

Imihlathi

1 Ngaphandle kweleta yeLeta evulekileyo, umxholo wayo unobumba awuqulathanga nto-okt akukho sigwebo-ka-Fr. Imiyalezo kaMichel.
2 Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amandla afanayo akhoyo ngokubhekisele kwi "Five Dubia" eyaziwayo enikwe uPapa Francis. UKhadinali Burke ubangise ngqo kwindawo ahlala kuyo uPapa Francis kwangaphambi kokuba babhengezwe. Upopu uFrancis uthi uqale wafunda ngabo ezindabeni. Akunakwenzeka ukuba mhlawumbi kuyaxoka. Kungenzeka ukuba babanjwa ngumntu ojikeleze uPapa Francis.
exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Abaxhasi bethu, imiyalezo.