UPedro-Ungalahli Ithemba Lakho

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis nge-17 kaMeyi, 2022:

Bantwana abathandekayo, uYesu wam uyanithanda kwaye uyakwazi ngegama. Ungalahli ithemba! Ndiyabazi ubunzima bakho kwaye ndiya kukuthandazela kuYesu wam. Nisingise kwikamva lokudelela okukhulu okungcwele. Isidalwa siya kuxabiswa ngaphezu koMdali, yaye intlungu iya kuba nkulu kumadoda nabafazi bokholo. Thandaza kakhulu. Xa ukude, uba lixhoba likaMtyholi. Wena ungabakwaNkosi, kwaye kufuneka ulandele kwaye ukhonze Yena yedwa. Yamkela iVangeli kaYesu wam kwaye uhlale uthembekile kwiimfundiso zeMagisterium eyinyani yeCawe yakhe. Isenzo sikaMtyholi siya kukhokelela abantu abaninzi abazahluleleyo ukuba bakhanyele iinyaniso ezinkulu zokholo. Ndiyabandezeleka ngenxa yezinto ezikwehlelayo. Nikela ingqalelo. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndinihlanganisele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana, noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.