Pedro – Khusela iNyaniso

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis nge-30 kaJuni, 2022:

Bantwana abathandekayo, yithandeni kwaye niyikhusele inyaniso. Uluntu luhamba kubumnyama bokomoya ngenxa yokuba abantu bemshiyile uMdali. Vula iintliziyo zenu ekukhanyeni kwenyaniso kwaye uya kufumana indlela eya kukukhokelela kuYesu. Musa ukuhlala kude nomthandazo. Umthandazo onyanisekileyo nogqibeleleyo ukwenza ukuba ukhule ngokomoya kwaye ukusondeze kuthando loNyana wam uYesu. Musa ukuhlehla. Nokuba kunjani na, yimani ngxishi kulo mendo endawukhombayo kuni. Ndiyanazi ngabanye ngegama kwaye ndiya kunithandazela kuYesu wam. Isibindi! Kwimbandezelo enkulu neyokuGqibela, abo bazinikeleyo kum baya kukhuselwa. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana, noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.