Pedro – Iintshaba ziya kuCebisa uMfelandawonye

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis nge-3 kaDisemba 2022:

Bantwana abathandekayo, iintshaba ziya kucebisa umfelandawonye, ​​kodwa iziqhamo zolu manyano aziphumi kuThixo. Inyani ngoYesu wam nguNaphakade. Ubukho bakhe kwi-Ekaristi yinyaniso engaxoxisiyo. Nokuba kwenzeka ntoni na, musani ukutyeka kwindlela endiniyalele ngayo. Hlala noYesu kunye neMagisterium yokwenyani yeBandla laKhe. NdinguMama wakho olusizi kwaye ndiyahlupheka ngenxa yento ezayo kuwe. Thandaza. Thandaza. Thandaza. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
 
 
 
 
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.