UPedro – Obona butyebi buza kugculelwa

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis NgoJanuwari 24, 2023:

Bantwana abathandekayo, ubutyebi obukhulu [1]Umthendeleko; inqaku lomguquliKuya kuba yinto engento, kwiindawo ezininzi isithebe siya kuba senkangala, nabantwana bam abazizisweli balambe. NdinguMama wakho olusizi kwaye ndiyahlupheka ngenxa yento ezayo kuwe. Musani ukutyeka enyanisweni. Musa ukuhlehla. Nkosi yam ifuna ubungqina bakho obunyanisekileyo nobukhaliphile. Yamkela iVangeli kaYesu wam kwaye umamele iimfundiso zeMagisterium eyinyani yeCawe yakhe. [2]cf. Yintoni i-“Magisterium yeNyaniso”? Funa uYesu. Ukhona kwi-Ekaristi emzimbeni wakhe, iGazi, uMphefumlo kunye nobuThixo. Xelela wonke umntu ukuba le yinyaniso engenakuphikiswa. Ndiyakucela ukuba uligcine ilangatye lokholo lwakho livutha. Nokuba kwenzeka ntoni na, musa ukutyeka kuYesu. Ndinike izandla zakho, kwaye ndiya kukukhokelela kuLowo okuphela koMsindisi wakho oyinyaniso. Qhubekani nikhusela inyaniso! Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.

Imihlathi

Imihlathi

1 Umthendeleko; inqaku lomguquli
2 cf. Yintoni i-“Magisterium yeNyaniso”?
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.