Imilayezo yezulu lezikhathi zethu

Ungawadeleli amazwi abaprofethi,
kepha vivinya konke;
bambelela kokuhle ...

(I-1 I-Tesaronika 5: 20-21)

Kungani le webhusayithi?

Ngokufa komPostoli wokugcina, ukuVumbulula uMphakathi kwaphela. Konke okudingekayo ukuze umuntu asindiswe kwembuliwe. Kodwa-ke, uNkulunkulu akayeki ukukhuluma nendalo Yakhe! The Catechism weSonto LamaKatolika ithi “noma ngabe isambulo sesivele siphelele, asikaze sivezwe ngokuphelele; kuhlala kukholo lobuKristu kancane kancane ukuqonda ukubaluleka kwalo ngokugcwele phakathi namakhulu eminyaka ”(n. 66). Isiprofetho siyizwi laphakade likaNkulunkulu, eqhubeka nokukhuluma ngezithunywa Zakhe, iTestamente Elisha elimbiza ngokuthi “abaprofethi” (1 Kor 12:28). Kukhona yini uNkulunkulu angakusho okungabalulekile? Asicabangi kanjalo, yingakho sidale le webhusayithi: yindawo yoMzimba kaKristu yokuqonda amazwi wesiprofetho athembekile. Sikholwa ukuthi iBandla lidinga lesi sipho sikaMoya oNgcwele kakhulu kunanini ngaphambili - ukukhanya ebumnyameni-njengoba sehla nokufika koMbuso kaKristu.

Disclaimer | Isambulo Esidlangalaleni Sokuqhathaniswa Kwangasese | Ukuhumusha Isitatimende

Kungani imboni?

Okuthunyelwe kwakamuva

Izikhethi ezijwayelekile
Ukufana okuqondile kuphela
Sesha kusihloko
Sesha kokuqukethwe
Sesha kumaposi
Sesha emakhasini
UGisella Cardia - Ukuqala kwe-Apocalypse!

UGisella Cardia - Ukuqala kwe-Apocalypse!

Umphikukristu ozoziveza maduze.
Funda kabanzi
U-Edson Glauber - Ungesabi Ukushushiswa

U-Edson Glauber - Ungesabi Ukushushiswa

UNkulunkulu uzokwenza ongakwazi.
Funda kabanzi
Okumnyama nokumhlophe

Okumnyama nokumhlophe

Umoya odlubulundayo uvusa isiphithiphithi ukuvusela abanye babo ezenzweni zobudlova.
Funda kabanzi
{"posts_per_page": "3", "ikati": "", "design": "design-1", "pagination": "amanga", "gridcol": "3", "showDate": "true", "showCategory": "manga", "showContent": "true", "names_limit": 20 "," showreadmore ":" iqiniso "," oda ":" DESC "," ukuhleleka ":" post_date "," showAuthor ":" amanga "," media_size ":" ezinkulu "," show_tags ":" amanga "," show_comments ":" true "}

esibekelwe

Ubuhlungu Bezisebenzi
Isexwayiso, Ukuphindisela kanye Isimangaliso
Iminyango yaphezulu
Usuku lweNkosi
Isikhathi Sokubalekela
Izigwebo Zaphezulu
UkuBusa Komphik'ukristu
Izinsuku ezintathu zobumnyama
Isikhathi Sokuthula
Ukubuyiselwa Kwethonya LikaSathane
Ukuza kwesibili

Ubuhlungu Bezisebenzi

Izazi zemfihlakalo eziningana zikhulume ngesikhathi sosizi olukhulu oluzayo phezu komhlaba. Abaningi bayiqhathanise nesivunguvungu njengesivunguvungu.

Isexwayiso, Ukuphindisela kanye Isimangaliso

Kube nemicimbi emikhulu “yangaphambilini” nethi “ngemuva” emlandweni wasebhayibhelini eshintshe inkambo yokuphila komuntu emhlabeni. Namuhla, olunye ushintsho olukhulu olungaba phezu kwethu maduze nje, futhi iningi labantu alazi lutho ngalo.

Iminyango yaphezulu

Ukuqonda uMnyango Wesihe noMnyango Wezobulungiswa ngesikhathi Iso Lesiphepho ...

Usuku lweNkosi

USuku lweNkosi akulona usuku lwamahora angamashumi amabili nane, kodwa ngokusho kobaba beSonto.
inkathi yesikhathi lapho umhlaba uyohlanzwa futhi abangcwele babuse kanye noKristu.

Isikhathi Sokubalekela

ISonto lizoncishiswa ngobukhulu balo, kuzodingeka ukuthi liphinde liqale futhi ...

Izigwebo Zaphezulu

Ngesexwayiso nesimangaliso manje esisebuntwini, labo abenqabile ukudlula "ngomusa wesihe" manje kumele badlule "ngomnyango wobulungisa."

UkuBusa Komphik'ukristu

Isiko Elingcwele libonisa ukuthi, ekugcineni kwenkathi, indoda ethile uSt Paul ambiza ngokuthi “ongenamthetho” kulindeleke ukuthi inyuke njengoKristu wamanga emhlabeni, izenze into yokukhonzwa ...

Izinsuku ezintathu zobumnyama

Kumele sikhulume ngokungagxili: ngokomoya nangokokuziphatha, umhlaba usesimweni esibi kakhulu kunangaphambili.

Isikhathi Sokuthula

Lomhlaba kungekudala uzothola inkathi yegolide ekhazimula kakhulu eyake yazibona selokhu kwaba yiPharadesi uqobo. Kungokufika koMbuso kaNkulunkulu, lapho intando yakhe izokwenziwa emhlabeni njengaseZulwini.

Ukubuyiselwa Kwethonya LikaSathane

ISonto lifundisa ukuthi uJesu, impela, uzobuya ngenkazimulo nokuthi umhlaba lo, njengoba sazi, uzokuma umehlana. Kodwa-ke lokhu ngeke kwenzeke ngaphambi kwempi enobudlova, lapho isitha sizokwenza khona umzamo wokugcina wokubusa komhlaba ...

Ukuza kwesibili

Kwesinye isikhathi 'Ukubuya Kwesibili' kubhekiselwa ezenzakalweni ezisondele ezihlukile kokubuya kukaJesu ngokwenyama, ukubonakala, nokuvela kwangempela enyameni ekugcineni kwesikhathi-Isexwayiso, ukuqalwa kwe-Era, njll. Nezinye izikhathi ezithi 'Second Second' Ukuza 'kubhekisele ekwahluleleni kokugcina nasekuvukeni kwaphakade okuqalwe phezu kokuza kwakhe ngokomzimba ekugcineni kwesikhathi.

Abahlinzeki Bethu

Christine Watkins

I-MTS, i-LCSW, isikhulumi samaKatolika, umbhali othengisa kakhulu, i-CEO nomsunguli we-Queen of Peace Media.

UDaniel O'Connor

I-MTh, umuntu ophakanyiselwe i-PhD, isikhulumi samaKatolika, umbhali, uprofesa kanye nesazi semfundiso yenkolo.

UMark Mallett

Umbhali ongumKatolika, i-blogger, isipikha, kanye nomculi / umbhali wengoma.

Peter Bannister

MTh, MPhil, umculi, isazi semfundiso yenkolo kanye nombhali.